Esej: Bůh se stal člověkem – mluvit o Bohu ateisticky

Ateizmus mohlo zrodiť len kresťanstvo. Európska tradícia reči o bohu – hebrejská a kresťanská - má hlboký motív, že človek nie je Boh, že sme ľudia a nie bohovia, že sme nebohí ľudia.
(29.12.2014)