50 rokov za Srholcových čias

Antonio zomrel dôstojne a svoje posolstvo rozvíjal pre nás do poslednej chvíle. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme.

Foto: Slavo Kontúr

Milé priateľky a priatelia. Blahoželám nám všetkým, čo sme mohli žiť „za Srholcových“ čias. Zaspomínajme. Stíšme sa a prečkajme, kým sa bude losovať o jeho odev. Napriek tomu, koľko toho zvládol, ostala všetka práca na nás. Pokorne preberáme svoj úsek štafety a ideme ďalej. Ale pokračujeme iní, ako keby Antonio nebol s nami.