Anna Polcková o kresťanstve na Slovensku inak

Podcast Braňa Dobšinského

Veľmi zaujímavý podcast o “inom” kresťanstve na Slovensku.

V rozhovore s Braňom Dobšinským evanjelická farárka Anna Polcková hovorí o kresťanstve, ktoré je odpoveďou na potreby ľudí v tomto storočí.

Hovorí o kresťanstve, ktoré ľudí nesúdi ale sa ich snaží prijímať akí sú. Nechce vládnuť, rozkazovať, nariaďovať ale počúvať a inšpirovať.

Je to takmer manifest pre kresťanstvo 21. storočia.

 

 

(07.07.2020)