Povolanie zabíjať, povolanie oživovať

Pozvanie a vnorenie sa do životodárneho prúdu Evanjelia prúdiaceho do celého sveta je podstatou toho, čo voláme kresťanským a kňazským povolaním.

Tuhý kořínek

Při svých cestách na Havaj se vždy vracím na jedno místo, které mne až magicky přitahuje. Je to přístav Pearl Harbor.

Bojovníci za slobodu v cirkvi

Cena Nadácie Herberta Haaga sa udeľuje osobnostiam z katolíckej cirkvi, ktoré sa angažujú za väčšiu slobodu vo vlastnej cirkvi v zmysle Ježišovho Evanjelia.

Pôstny list priateľovi

Viera je dar, ktorý zostáva, keď sa minuli všetky ostatné dary. Keď sa však minie aj viera, zostáva láska. A keď sa minie láska…minulo sa už všetko.

Nedalo sa nič robiť?

Rozhodujúce bolo to, čo sa dialo predtým, ako môj starý otec hovoril „v čas mieru“.