Ako talianski a naši fašisti uctievajú Pannu Máriu

Čím je to, že „dobrým tradičný katolíkom“ stačí len to, že niektorí politici verejne vyslovia náboženské heslá? Prečo ich tak málo zaujíma, kto sú títo politici a ako sa v živote a politike správajú?

Krutá daň za emigraci

Jednou bude každý z nás potřebovat hodně milosrdenství a lásky, protože jinak z prachu své bídy nepovstaneme nikdy.

Povolanie zabíjať, povolanie oživovať

Pozvanie a vnorenie sa do životodárneho prúdu Evanjelia prúdiaceho do celého sveta je podstatou toho, čo voláme kresťanským a kňazským povolaním.

Tuhý kořínek

Při svých cestách na Havaj se vždy vracím na jedno místo, které mne až magicky přitahuje. Je to přístav Pearl Harbor.

Bojovníci za slobodu v cirkvi

Cena Nadácie Herberta Haaga sa udeľuje osobnostiam z katolíckej cirkvi, ktoré sa angažujú za väčšiu slobodu vo vlastnej cirkvi v zmysle Ježišovho Evanjelia.

Pôstny list priateľovi

Viera je dar, ktorý zostáva, keď sa minuli všetky ostatné dary. Keď sa však minie aj viera, zostáva láska. A keď sa minie láska…minulo sa už všetko.