Kultura a politika

Svoboda, rovnost a solidarita jsou zřejmě atraktivní a realizovatelné jen tehdy, budou-li chráněny zdmi či drátěným plotem, protože je to "naše svoboda" , "naše rovnost". Ale jakou hodnotu má taková svoboda?"

Víra v dobro…

Jestli věříme v sílu dobra, tak jsme už jen krůček od pochopení toho, co znamenají Velikonoce…

Bílá růže…

Je nutné bojovat proti bagatelizaci násilí a lží, manipulacím falešnými argumenty, proti šíření nenávisti vůči lidem různých menšin...