Mária 2.0

Týždňový štrajk za práva žien v katolíckej cirkvi

Karel Kryl

Vzpomínka na Karla Kryla k 25. výročí jeho úmrtí .

Úloha muža v cirkvi

Úloha muža v cirkvi sa javí ako úplne jasná. Nie je v ničom odlišná od úlohy ženy.