Úloha muža v cirkvi

Úloha muža v cirkvi sa javí ako úplne jasná. Nie je v ničom odlišná od úlohy ženy. 

Pavel Meško

Veríme, že Paľo neprišiel o život, iba zomrel