Dobrý človek António

Za tieto dve minúty povedal o ľuďoch a viere viac, ako niektoré naše celebrity povedia za celý život.

Prvé Vianoce bez Antónia

António Srholec zvykol širokému okruhu svojich priateľov a známych posielať vianočné pozdravy. Spomíname na jeho Vianoce 2010.

PRIESKUM: Čím sú pre nás Vianoce?

Napriek tomu, že Vianoce vnímame na Slovensku hlavne ako náboženské sviatky, na vianočnú liturgiu sa teší o polovicu menej ľudí ako na slávnostné jedlo a pitie.

Cirkevná reforma

Úvod Hermanna Häringa ku Spoločnému vyhláseniu reformných hnutí