Ludmila Javorová: 50. výročie kňazskej vysviacky

Bol neskorý večer 28. decembra 1970 – presne pred 50-timi rokmi. Tajný rímskokatolícky biskup Felix Maria Davídek sa rozhodol, že to musí urobiť. Doba podľa neho dozrela na to, aby na kňaza vysvätil ženu.