Helmut Kohl (1930-2017)

Bez odvahy a veľkorysosti Helmuta Kohla otvoriť EÚ smerom na východ by Slovensko bolo v inom kultúrnom, politickom i ekonomickom okruhu.

Luther rehabilitovaný

500 rokov reformácie a 60 rokov Hansa Künga za skutočné zmierenie.

Robert de Niro, pokánie a “bzbzbzbz”

Pokánie v spovednici je (iba) obrazom pokánia v živote. Kňazské rozhrešenie je (iba) obrazom skutočného rozhrešenia udeleného v spovednici života.

Zakázaná omša

Kľúčová postava katolíckeho reformného hnutia – írsky kňaz Tony Flannery oslávil 70. narodeniny verejnou sv. omšou napriek cirkevnému zákazu.

Srholec a hodnoty

Hotové konštrukty večných právd dokážu žiť vedľa seba v mieri až keď prestanú mať bezprostredný vplyv na život

Dobrý človek António

Za tieto dve minúty povedal o ľuďoch a viere viac, ako niektoré naše celebrity povedia za celý život.