Prežijeme do iného sveta

Zomknutosť, spolupatričnosť, trpezlivosť a nápaditosť nám pomôžu prežiť či premrieť do lepších časov.

Budem voliť

Predstavujem si krajinu bez tupcov, bez tankov, nik neleží tam v tráve, s guľkou na konci slov.