Cirkevná reforma

Úvod Hermanna Häringa ku Spoločnému vyhláseniu reformných hnutí

Pápež v klinči s hardlajnermi

Kto sa dokáže presadiť? Hermann Häring zaujal stanovisko ku pápežskej exhortácii AMORIS LAETITIA.