Ako mi u Halíka docvaklo

Veľká noc je správou o konečnej premene všetkého na dobro a krásu. Treba k tomu tieto: vieru, nádej, lásku, cestu a Ducha.

Sola scriptura po 500 rokoch

Ako blízko ako ďaleko je dnešná cirkev od reformačného princípu „sola scriptura“?

Konštova záhradná katedrála

Odišiel Konštantín Viktorín, vedec, politik ale hlavne dobrý človek a najlepší priateľ Antona Srholca. Stretnutie s ním, jeho priateľmi a známymi na jeho záhrade boli udalosťou, na ktoré sa nezabúda.