Mučiaci mučeník

Sú mučeníci iba hrdinovia, ktorí potvrdzujúci svoju vieru rozhodnutím radšej zomrieť, než zaprieť? Je cirkev oprávnená kritizovať totalitárne politické režimy?

Helmut Kohl (1930-2017)

Bez odvahy a veľkorysosti Helmuta Kohla otvoriť EÚ smerom na východ by Slovensko bolo v inom kultúrnom, politickom i ekonomickom okruhu.

Luther rehabilitovaný

500 rokov reformácie a 60 rokov Hansa Künga za skutočné zmierenie.

Robert de Niro, pokánie a “bzbzbzbz”

Pokánie v spovednici je (iba) obrazom pokánia v živote. Kňazské rozhrešenie je (iba) obrazom skutočného rozhrešenia udeleného v spovednici života.