Sola scriptura po 500 rokoch

Ako blízko ako ďaleko je dnešná cirkev od reformačného princípu „sola scriptura“?

Konštova záhradná katedrála

Odišiel Konštantín Viktorín, vedec, politik ale hlavne dobrý človek a najlepší priateľ Antona Srholca. Stretnutie s ním, jeho priateľmi a známymi na jeho záhrade boli udalosťou, na ktoré sa nezabúda.

Mučiaci mučeník

Sú mučeníci iba hrdinovia, ktorí potvrdzujúci svoju vieru rozhodnutím radšej zomrieť, než zaprieť? Je cirkev oprávnená kritizovať totalitárne politické režimy?