Konštova záhradná katedrála

Odišiel Konštantín Viktorín, vedec, politik ale hlavne dobrý človek a najlepší priateľ Antona Srholca. Stretnutie s ním, jeho priateľmi a známymi na jeho záhrade boli udalosťou, na ktoré sa nezabúda.

Mučiaci mučeník

Sú mučeníci iba hrdinovia, ktorí potvrdzujúci svoju vieru rozhodnutím radšej zomrieť, než zaprieť? Je cirkev oprávnená kritizovať totalitárne politické režimy?

Helmut Kohl (1930-2017)

Bez odvahy a veľkorysosti Helmuta Kohla otvoriť EÚ smerom na východ by Slovensko bolo v inom kultúrnom, politickom i ekonomickom okruhu.