State of disaster…

Honolulský deník Star Advertiser, 11. 5. 2018 o lávou poničené Puně na ostrově Havaj

Ako mi u Halíka docvaklo

Veľká noc je správou o konečnej premene všetkého na dobro a krásu. Treba k tomu tieto: vieru, nádej, lásku, cestu a Ducha.

Sola scriptura po 500 rokoch

Ako blízko ako ďaleko je dnešná cirkev od reformačného princípu „sola scriptura“?