Trapped by lava …

Honolulský deník Star Advertiser, 19. 5. 2018 o uvěznění lávou

State of disaster…

Honolulský deník Star Advertiser, 11. 5. 2018 o lávou poničené Puně na ostrově Havaj

Ako mi u Halíka docvaklo

Veľká noc je správou o konečnej premene všetkého na dobro a krásu. Treba k tomu tieto: vieru, nádej, lásku, cestu a Ducha.