Z lásky (mimo) cirkvi

Diskusné stretnutie s M. Lajchom as P. Balážom, suspendovanými kňazmi RKC, ktorí otvorili celospoločenskú diskusiu o povinnom celibáte na Slovensku.