Cirkev a jej hovorca

Článok Mira Kocúra o dženderisme a jeho komunikácii v cirkvi.

 

Miro Kocúr napísal zaujímavý článok “dženderisme” a spôsoboch, akým je komunikovaný v Rímsko-katolíckej cirkvi
na príklade svojho spolužiaka Mariána Kuffu.

http://www.aomega.sk/sk/spolocnost/cirkev_a_jej_hovorca.php

Článok bol pôvodne písaný  pre štverťročník Príbehy 20. storočia.

(03.07.2019)