Vedecky dokázať Boha by znamenalo zmocniť sa ho

Nedeľná nekázeň Petra Križana z 30. júna 2019.

 

 

Peter Križan napísal pre Denník N tohto týždňovú Nekázeň.

Tentokrát o tom, či vieme pomenovať Boha, či je to dobré  a či sa o to máme snažiť…