Z lásky (mimo) cirkvi

Diskusné stretnutie s M. Lajchom as P. Balážom, suspendovanými kňazmi RKC, ktorí otvorili celospoločenskú diskusiu o povinnom celibáte na Slovensku.

Ešte pred letnými prázdninami sa uskutoční strtenutie s M. Lajchom a P.Balážom, ktorí otvorili diskusiu o povinnom celibáte v Rínsko-katolíckej cirkvi na Slovensku.

Ak budete v Nitre 29. júna 2019, ste pozvaní na otvorenú a slobodnú diskusiu o zmysle, dôsledkoch a budúcnosti celibátu,..

(20.06.2019)