500 rokov reformácie – diskusná rozhlasová relácia

5. 10. 2017

Sme občanmi svojich cirkví a žiadame si schengensky priepustné hranice
Shares

Pred rokom sa neznámi páchatelia pokúsili zničiť Bránu téz Zámockého kostola vo Wittenbergu. Na obrázku reštaurátori pri práci (Foto: Alexander Baumbach, Mitteldeutsche Zeitung).

V predvečer sviatku všetkých svätých zverejnil Martin Luther 95 téz proti odpustkom (Propositiones wider das Ablas).Udalosť, ktorá predznamenala lutherovskú éru reformácie cirkvi, sme si pripomenuli diskusnou reláciou Večer na tému – 500 rokov reformácie. Odznela v stredu 04.10.2017 na stanici Devín. Moderoval Martin Kováč (doktorand teológie, starokatolícky kňaz), diskutovali Eva Guldanová (doktorandka teológie, evanjelická farárka, jedna z predsedníčok Ekumenického fóra európskych kresťanských žien), Ondrej Prostredník (docent evanjelickej teológie, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty, bývalý generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví) a Peter Križan (ok21 Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia).

 

Shares