Rehabilitácia Bezáka? 

Peter Žaloudek23. 4. 2015

Jediná možná rehabilitácia sa môže uskutočniť iba tak, že všetci slovenskí biskupi, na čele so Zvolenským, sa verejne Bezákovi ospravedlnia a poprosia ho o odpustenie... 
Shares

Človeku možno ublížiť všelijako. Najviac je však zraniteľný falošným obvinením, falošnou krivdou, nactiutrhačstvom a šírením nepravdivých a  vykonštruovaných informácií. Zaútočiť na niekoho,  kto sa snaží úprimne, čestne a svedomito kresťansky žiť svoj život, plniť si svoje povinnosti, pracovné i osobné, je to najzákernejšie a najpodlejšie ublíženie.

„I Vatikan dělá chyby“, povedal na tlačovej konferencii vo Viedni ku kauze Bezák známy viedenský teológ Paul Zulehner.

Pražský emeritný arcibiskup, kardinál Vlk, naproti tomu v súvislosti so stretnutím Bezáka s pápežom Františkom povedal, že „príčiny odvolania neboli vo Vatikáne, ale v miestnej cirkvi, teda na Slovensku“.

Stretnutie Bezáka s Františkom dáva obrovskú nádej k tomu, že Bezák bude naozaj čoskoro rehabilitovaný. Všetci, ktorých sa táto kauza dotkla, pretože ju považovali za krivdu voči čestnému, dobrému, a schopnému človeku a za porušenie najzákladnejších princípov slušnosti a korektnosti, teraz špekulujú nad tým, ako sa tá rehabilitácia uskutoční. Kardinál Vlk sám naznačil, že si nemyslí, že sa Bezák vráti na Slovensko, ale že mu bude udelený adekvátny úrad hodný zadosťučinenia niekde v cudzine. Možno to tak bude, možno nie. Avšak každý, kto vie, čo sú ľudské práva a rešpektovanie zvrchovanosti ľudskej bytosti a ktorý rozumie tomu, ako zranená môže byť ľudská bytosť do špiku kosti falošným obvinením, ktorý niečo vie o psychológii a teológii, a ktorý  bol vychovaný v riadnej a slušnej rodine, taký človek sa skôr prikloní k názoru, ktorý vyslovil známy slovenský novinár Peter Schutz v denníku SME v piatok 17. apríla 2015 na str. 9: „Zadosťučinenie pre emeritného arcibiskupa, čoho veľký prísľub audiencia nesie, presahuje rozmer – iste podstatnej – „iba“ morálnej satisfakcie. V tom zmysle, že nejaký spôsob rehabilitácie široko populárneho Bezáka, azda blahodarne „oteplí“ i náhľad laikov na katolícku cirkev. Teda s výnimkou jej slovenskej hierarchie, ktorej falošnosť a pretvárka v kauze arcibiskupa nastoľuje obavu, že celá KBS skončí v pekle.“

A ja k tomu dodávam: Ak je ešte vôbec nejaký priestor pre adekvátnu rehabilitáciu, tá musí prísť hlavne zo strany tých, ktorí celú kauzu vykonštruovali, živili a ktorí Bezáka odkopli ako prašivého psa: jediná možná rehabilitácia sa môže uskutočniť iba tak, že všetci slovenskí biskupi, na čele so Zvolenským, sa verejne a nahlas Bezákovi ospravedlnia a poprosia ho o odpustenie. Len takto bude možno ako-tak potešiť zranenú Bezákovu dušu a len takýmto transparentným spôsobom bude snáď ešte možné poopraviť už i tak hrozne naštrbený obraz cirkvi na Slovensku.

Shares