Requiem c alebo d?

Diskusiu o deľbe a kontrole moci, o zrovnoprávnení žien a dobrovoľnom celibáte nemožno odkladať

Róbert Bezák „navždy ich“?

V deň, keď Róbert Bezák zverejnil svoje odvolanie, som zavesil na stránke Teologického fóra prvý blog inšpirovaný hierarchickou krízou okolo jeho príbehu.

Ježiš v post-modernej dobe

Cieľom nasledujúceho textuje stručný prehľad kristológie Rogera Haighta, ako je formulovaná v jeho diele Jesus: Symbol of God.