Medzi hodnovernosťou (!) a neomylnosťou (?)

Neomylnosť učiteľského úradu cirkvi je hlavný problém cirkevnej hodnovernosti

Ilustračné foto prevzaté zo stránky The Work of God’s Children’s Educational Project

Text vznikol ak podklad pre prednášku na pôde Teologického fóra 22.11.2008 v Nitre a prezentáciu na XV. ročníku sympózia Myslitelia 26.06.2009 v Marianke