Róbert Bezák „navždy ich“?

V deň, keď Róbert Bezák zverejnil svoje odvolanie, som zavesil na stránke Teologického fóra prvý blog inšpirovaný hierarchickou krízou okolo jeho príbehu.

http://cynickaobluda.dennikn.sk/2013/12/zasadne-vitazstvo.html

Moje blogy o Bezákovi boli na jeseň 2012 vymazané zo stránky Teologického fóra spolu so všetkými ostatnými príspevkami. V súvislosti s dnešným článkom Úspešná petícia na podporu Róberta Bezáka, pripomínam blogy o Bezákovi v rubrike archív.

Ospravedlňujem sa, ak daktoré odkazy na vtedy aktuálne publikácie dnes už nie sú dostupné, rovnako ako sa z internetovej pamäti vytratili aj pôvodné odkazy na blogovú sekciu stránky Teologického fóra.

01.07.2012

KBS vie menej ako Dan Brown

Tak nám predsa odvolali Bezáka. Ako ďalej?

Róbert Bezák, ktorý bol súdený bez súdu a potrestaný bez rozsudku, sa podriadi a odsunie sa do vyhnanstva.

Hovorca oznámi, že KBS sa nebude vyjadrovať o veciach, ktoré sú vnútornou záležitosťou rímskokatolíckej cirkvi.

KBS vyjadrí 2. júla dopoludnia poľutovanie, že Róbert Bezák svojím vystúpením na nedeľnej omši v trnavskej katedrále porušil svoju povinnosť, lebo z úcty ku sv. otcovi sa mal zdržať komentára k udalostiam, ktoré ešte ex offo nenastali.

KBS vyjadrí 2. júla popoludní poľutovanie, že Róbert Bezák sa vyjadruje k udalostiam spôsobom, ktorý je možné podľa Kán. 1371.2 považovať za neposlušnosť voči Apoštolskej stolici. Pápež má právo odvolať koho chce a prečo chce, nikomu to nemusí vysvetľovať.

Hovorca KBS oznámi, že trestom sa neporušili základné ľudské práva Róberta Bezáka, lebo vyhnanstvo je v rímskokatolíckej cirkvi bežný „odpykávací trest“ podľa Kán. 1336 – 1338.

Hovorca KBS oznámi, že menovanie Stanislava Zvolenského za …… , v žiadnom prípade nesúvisí s jeho úlohou v kauze Róberta Bezáka.

Hovorca KBS rezolútne poprie, že by ho vo funkcii mal nahradiť Dan Brown.

Hovorkyňa biskupa Jana Baxanta nemá žiadnu informáciu o výsledku kontroly v trnavskej arcidiecéze.

Viceprovincia Redemptoristov oznámi, že sa necíti oprávnená zaujať ku kauze stanovisko, pretože Róbert Bezák nebol v čase svojho odvolania členom rehole.

Teologické fórum neoznámi, že sa kauze nevyjadrí, lebo má dosť vlastných problémov.

Z obvykle zle – nedobre informovaných zdrojov sa začnú šíriť zaručené správy:

 • sv. otec požiadal Jána Sokola, aby sa vrátil na čelo trnavskej arcidiecézy,
 • odvolanie Róberta Bezáka súvisí s únikom osobnej korešpondencie pápeža,
 • vatikánska kontrola našla pod vankúšom Róberta Bezáka vkladné knižky,
 • predseda KBS Stanislav Zvolenský sa o celom prípade dozvedel z médií,
 • za odvolanie „Stredoslováka“ sa zasadili Trnavčania,
 • nuncius Mario Giordano požiadal európsku úniu o dočasné zrušenie schengenského priestoru na hraniciach trnavskej arcidiecézy,
 • Róbert Bezák prepísal tesne pred svojím odvolaním sídlo trnavskej arcidiecézy na nemenovanú charitatívnu organizáciu,
 • Róberta Bezáka odvolali, lebo sa prihlásil ku Výzve Teologického fóra.

07.07.2012

Kto sa pýta Oroscha?

Zatĺkanie Danom Brownom, petičná požiadavka, aby sa objasnili a jasne pomenovali dôvody súvisiace s odvolaním a Bezákovo mlčanie patria ešte do éry „pred Bezákom“.

Kontrast medzi vyjadreniami laičiek a laikov a kňaza Flajžíka nespočíva v miere informovanosti, ale v slobode a pravdivosti. Na trnavskom námestí sa zrodila doba „po Bezákovi“, laičky a laici zažili to, čomu sa na Západe hovorí „my sme cirkev“. „Po Bezákovi“ si už nikto nepýtal od Oroscha súhlas na usporiadanie koncertu. Mlčanie, ktoré Bezákovi nariadili, je výrečné a zvyšuje napätie aj očakávania, že a ako znova prehovorí.

Francúzsky biskup Jacques Gaillot prišiel o svoju diecézu v Évreux a spravili z neho titulárneho biskupa v Partenii, ktorá (asi) bola kedysi biskupstvom a dnes nevedno, kde ju v alžírskej púšti hľadať. Gaillot si spravil z núdze cnosť a svoju novú diecézu spravuje už skoro 20 rokov virtuálne. Keď Bezák prehovorí, tak nebude stačiť penzionovanie, ale aj jeho čaká skutočné vyhnanstvo a sťahovanie „do Sahary“. V novej ére „po Bezákovi“ má Bezák šancu povedať, že aj on je cirkev. Ostáva dúfať, že to povie spolu s laičkami a laikmi, ktorí ho podporili.

16.07.2012

Cirkev = hierarchia + poslušnosť

František Mikloško vystríha pred možnosťou, že by sme sa v cirkvi oddali demokracii. Dúfa, že pravda vyjde najavo o rok skôr ako je obvyklých 100 rokov a Bezákovi hovorí – Musíme to uniesť. Znamená to podriadiť sa a byť obeťami ďalších, hoci len 99, rokov čakania? Tak ako konštatuje Brat Šavol na svojom blogu: Podstatu odvolania arcibiskupa neprináleží hodnotiť nikomu okrem tých, ktorí mu úrad zverili. Rím dal, Rím vzal.

Ak nemáme všetci „byť cirkev“.

Ak sa cirkev nemá riadiť princípom subsidiarity.

Ak v cirkvi nemá byť deľba a kontrola moci.

Ak cirkev = hierarchia + poslušnosť. Tak prečo nás odrazu zaujíma „kauza Bezák“?

Prečo chceme poznať dôvody odvolania arcibiskupa Bezáka?

Sme jednoducho zvedaví, klebetní, potrebujeme sýtiť svoju túžbu po senzáciách a tajomnosť nás dráždi?

Chceme sa presvedčiť, že arcibiskup Bezák je zlý pastorálny spravovateľ, ktorý spáchal dačo opovrženia hodné, aby sme si mohli premaľovať jeho pôvodne dobrý obraz?

Chceme si potvrdiť, že dôvody sú malicherné, klamlivé a sprisahanecké, aby sme mohli požadovať odvolanie rozhodnutia o odvolaní? Chceme tie dôvody poznať preto, že už nebudeme čakať? Že sme cirkev? Že aj v cirkvi predpokladáme „demokraciu“?

Martin Hanus v .týždeň komentuje: Doterajšia komunikácia Vatikánu (a našej KBS) sa môže javiť ako vrchol arogancie voči veriacim, ktorí plne rešpektujú rozhodnutie pápeža, pričom nežiadajú nič viac než púhe zverejnenie dôvodov, pre ktoré bol populárny arcibiskup odvolaný. Alebo na inom mieste: v dnešnej dobe sa nedá očakávať, že zneistení veriaci nebudú klásť otázky, prečo bol populárny arcibiskup, ktorý navyše zdedil také divoké pomery po svojom predchodcovi, odvolaný. Je to tak, ako hovorí Štefan Hríb, že časť katolíckeho Slovenska vyrástla z krásne jednoduchej, no trochu detskej viery a nahrádza ju dospelým vzťahom nielen k Vatikánu, ale aj k vlastnej viere?

V utorok zasadá KBS a nadväzne očakávam tri výstupy. Prvý výstup bude tlačová správa KBS, ktorá bude ešte trápnejšia ako kvízové otázky svätej stolice. Druhý výstup bude nová petícia na podporu arcibiskupa Bezáka, ktorá úctivo žiada vysvetlenie. Tretí výstup bude patriť Róbertovi Bezákovi, ktorý v rifliach oznámi, že aj on je cirkev.

Vrchnosť vzniká z vôle vrchnosti. Moc vrchnosti vzniká z poslušnosti.

Zverejnené otázky a odpovede sú tak „malé“, že takejto „veľkej cirkvi“ sa naozaj netreba báť. „Predrifloví“ cirkevní geronti si vedia predstaviť siestu len v teplákoch a čo si predstavujú pod pojmom sauna radšej nedomýšľajme. Ale nebáť sa, znamená pre mňa nielen pýtať si vysvetlenie na kroky, s ktorými nič nevieme urobiť, ale konať inak ako sme konali doteraz. „Výzva k neposlušnosti“ má očividne logiku a „Protest za vierohodnú cirkev“ je aspoň krôčik správnym smerom.

21.07.2012

Profil osobnosti

…slovenskej cirkvi stále chýba biskup, ktorý by sa správal tak, ako si to predstavuje Bendikt XVI.: ortodoxne a pritom odvážne. Ak má mať kauza odvolania arcibiskupa Bezáka nejaký hlbší zmysel, bolo by dobre, aby ním bolo to, že sa takýto biskup objavípíše Jaroslav Daniška v .týždeň.

Pre mňa je osobnosťou ortodoxného a pritom odvážneho biskupa Antonio Srholec. Vieme ho počúvať aj nasledovať, lenže on nám nehovorí „ako si to predstavuje Benedikt XVI.“, ale naopak, Antonio nám hovorí pravdu.

Ako „sa hľadá“ biskup – osobnosť? Netušíme, ako „sa hľadá“ Bezákov nástupca, ako sme netušili ako „sa hľadalo“, kým našli Bezáka. Teraz je snáď o dačo jasnejšie v tom, že to bude (z vôle Benedikta XVI.?) dakto z čeľade sokolovité. Aký je dôvod, aby biskup „sa objavil“? Prečo má miestny ordinár spĺňať predstavu Benedikta XVI. a nie komunity, ktorej slúži?

V trnavskej arcidiecéze dnes vidíme

 1. slovenských biskupov, ktorí sa očistili od Bezáka,
 2. paralyzovaných zastrašených kňazov, ktorí stoja na doslova existenčnom rázcestí,
 3. laikov, ktorí v nedeľu nevstúpili do katedrálneho chrámu,
 4. laikov, ktorí nešli miništrovať,
 5. laikov, ktorí nechali zvončekový miešok prázdny,
 6. laikov, ktorí usporiadali koncert,
 7. laikov, ktorí podali trestné oznámenie,
 8. laikov, ktorí spísali petíciu,
 9. laikov, ktorí oslovili susedné biskupské konferencie.
 10. laikov, ktorých zaujíma ako „sa hľadá“ ich (arci)biskup.

Osobnosť ortodoxného a pritom odvážneho biskupa treba hľadať medzi laikmi. Aj keby to malo byť úplne inak, než si predstavuje Benedikt XVI., arciSokol alebo Jaroslav Daniška. Ale, kým sa to celé dorieši, navrhujem predsa Srholca aspoň za miestodržiteľa. Jemu a jeho pravde sa dá veriť.

15.08.2012

Do Bezáka sa smie!

Štefan Mordel zverejnil kritický list, ktorý napísal arcibiskupovi Bezákovi ako reakciu na jeho vystúpenie na vlaňajšej Pohode, až po Bezákovom odvolaní. Dnešné protesty proti odvolaniu považuje za protesty proti pápežovi a pôvodný list nadpísal zdôvodnením, ktoré naznačuje, že nielen autori jedenástich otázok, ale aj on a teda určite aj mnohí ďalší, vedia o našich (arci)biskupoch svoje… Bezák je výnimočný v tom, že do neho sa po pokyne zhora už smie.

Navrhujem, aby sa okrem Mordelovho listu zverejnili aj „pozývacie listy“, ktoré viedli k rímskym akože otázkam aj naozajstným dôsledkom pre Bezáka. V budúcnosti by sme mohli v podobných prípadoch predísť zbytočným protestom a neoprávnenému pýtaniu, keby sme preventívne založili zbierku informácií o disciplinárnych priestupkoch a vieroučných, morálnych a riadiacich pochybeniach biskupov. Mohli by sme ju nazvať „Mordelov korpus“. V jednom ročníku máme na bohosloveckých fakultách približne toľko bohoslovcov, koľko je biskupov. Ak by si každý vzal na starosť jedného z biskupov, tak by počas ich štúdia mohla vzniknúť impozantná zbierka. Odpovede na otázky ako samopriznania a nemilosrdné odhalenia by otvárali Rímu oči a vyzývali k zásahom. Postupne by sa tak síce zdecimoval zbor ordinárov Slovenska, ale na druhej strane by sa uvoľnili stolce pre tých, čo dnes čakajú márne na svoju postupovú šancu. Ďalší projekt, mohol by sa volať „Daniškov zoznam“, by mal na starosti objavovanie nových kandidátov na biskupov, ktorých treba. Len ešte neviem, čo si s takýmto úsilím počneme ak sa ukáže, že Boh je predsa len pohoďák!?!

29.08.2012

Kto „nemusí“ Bezáka

Slovenský katolícky kňaz sa dnes Bezáka nezastane a horúci zemiak ochladí frázou: ja vlastne Bezáka ani moc „nemusím“. No dobre. Ale ktorého z biskupov „musíš“? Sečku? Oroscha? Haľku? Alebo inak, ktorého ďalšieho z biskupov, dosiaľ neodvolaných, tiež moc „nemusíš“? Či to sa povie až keď ho už nemusíš musieť? To je kde taká evanjeliová rada, že zastať sa mám len tých, ktorých „musím“?

Mlčanie všetkých kňazov a všetkých biskupov na Slovensku je priveľmi hlasné, aby sme si mohli navrávať, že ide o Bezáka. Ide o to, že cirkev sa nám aj v tejto kauze predstavuje ako totalitná bašta. Preto nejde o Bezáka, ale ide o nás všetkých, ktorých sa nikto nepýta ak Bezáka dá ani ak Bezáka vezme. Úradná cirkev sa zmocňuje duševnej integrity veriacich po ceste urovnanej mlčaním kňazov.

„Musím“ SZM ak sa chcem zastať mládeže, ktorá 17.11.1989 okupovala Národní třídu? „Musím“ kubánske biele vdovy ak sa chcem zastať ich práva okupovať cestu Benedikta XVI., ktorý sa odmietol s nimi stretnúť? „Musím“ punk-rock ak sa chcem zastať politických väzenkýň zo skupiny Pussy riot, ktoré na pár minút okupovali chrám?

Ako kresťania spravme dačo slušné namiesto toho, aby sme predstierali pohoršenie , keď nám dakto z bezmocnosti a pre naše mlčanie nastaví zrkadlo – hoci aj svojou neslušnosťou.

13.09.2012

Keď pápež odvoláva – Bezák a katakomby

Počas II. vatikánskeho koncilu sa schádzali viacerí biskupi (väčšinou latinskoamerickí) na paralelných debatách, ktoré venovali predstave o cirkvi budúcnosti ako cirkvi chudobnej a slúžiacej. Napokon (16.11.1965) zverejnili slávnostným podpisom po modlitbách v katakombách sv. Domitilly svoj jednostranný záväzok. Podľa okolností vzniku sa dodnes označuje ako Katakombenpakt (záväzok z katakomb). Dokument podpísalo asi 40 biskupov, (najznámejší z nich je páter Helder Camara), po zverejnení sa k nemu prihlásilo do 500 ďalších biskupov z celého sveta.

Záväzok má 13 bodov, každý z nich sa opiera o Nový zákon* a obsahuje tieto tézy:

 1. Budeme žiť ako obyčajní ľudia okolo nás (bývanie, stravovanie, doprava).
 2. Raz a navždy sa zriekneme bohatstva ako aj symbolov bohatstva – drahých látok, pestrých farieb úradného oblečenia a drahých kovov (zlato a striebro).
 3. Na naše meno nebudú zapísané žiadne nehnuteľnosti, nebudeme vlastniť žiaden majetok a nebudeme mať ani vlastné bankové konto. Potrebné minimum sa bude viesť v mene diecézy alebo charitatívnych a sociálnych organizácií.
 4. Správu peňazí a majetku diecézy zveríme komisii laických odborníkov, ktorí majú apoštolské povolanie. Namiesto spravovania majetku budeme apoštolmi a pastiermi.
 5. Odmietame slovné aj písomné oslovenia, ktoré vyjadrujú spoločenský význam alebo mocenské postavenie (eminencia, excelencia, monsignor). Namiesto toho sa necháme v duchu evanjelia oslovovať „padre“.
 6. Svojím správaním v spoločenských vzťahoch v žiadnom prípade nedopustíme dojem, že by sme sa voči mocným správali ako voči privilegovaným, uprednostňovaným a preferovaným, napr. pri bohoslužbách alebo spoločenských akciách, či už v úlohe hostiteľov alebo hostí.
 7. Pri vyjadrení vďačnosti sa nebudeme podlizovať márnivosti darcov. Akékoľvek dary budeme považovať za bežnú súčasť zbierky pri bohoslužbe, apoštoláte alebo sociálnej práci.
 8. Pri apoštoláte a pastorálnej starostlivosti o núdznych, utláčaných a nedostatočne rozvinutých dáme k dispozícii všetko čo máme – čas, nápady, hľadanie možností, súcitenie a materiálne prostriedky tak, aby sme neukrátili nároky nikoho iného v našej diecéze.
 9. Sme si vedomí zodpovednosti za spravodlivosť, lásku a ich vzájomný vzťah. „Dobročinnosť“ zmeníme na sociálnu prácu, ktorá bude založená na spravodlivosti a láske a bude sa starať rovnoprávne o mužov aj ženy.
 10. Zasadíme sa o to, aby zodpovední za vládu a verejné služby ustanovili a do života uviedli také zákony, štruktúry a inštitúcie, ktoré sú dôležité pre spravodlivosť, rovnosť a harmonický rozvoj každého a všetkých tak, ako to zodpovedá dôstojnosti človeka ako božieho dieťaťa.
 11. Kolegialita biskupov sa v duchu evanjelia môže najlepšie preukázať v spoločnej službe dvom tretinám ľudstva, ktoré žijú v telesnej, kultúrnej a morálnej biede. Preto sa zaväzujeme:

– budeme sa podieľať na projektoch spolu s episkopátmi chudobných krajín,

– budeme svedčiť o evanjeliu aj na úrovni medzinárodnej politiky, ako to vyjadril aj pápež Pavol VI. na pôde OSN.

 1. Cítime sa zaviazaní, aby sme v pastoračnej láske zdieľali svoj život so všetkými sestrami a bratmi v Kristu, s kňazmi, členmi reholí a laikmi tak, aby náš úrad bol skutočnou službou. Preto budeme spolu s nimi „neustále kriticky prehodnocovať svoj vlastný život“,

Preto ich budeme vnímať ako spolupracovníčky a spolupracovníkov tak, aby sme namiesto šéfov na svetský spôsob boli animátormi, ktorých vedie Duch svätý,

Preto sa budeme usilovať byť ľudskí, otvorení a všetkým k dispozícii,

Preto budeme otvorení ku všetkým ľuďom bez ohľadu na to, k akému náboženstvu sa hlásia.

 1. Po návrate do svojich diecéz zverejníme tento svoj záväzok všetkým a požiadame ich, aby nám boli nápomocní svojím porozumením, spoluprácou a modlitbou.

Nech nám Boh pomáha, aby sme svoje predsavzatie dokázali naplniť.

Čo sa stalo so signatármi?

Viacerí z donútenia svoj podpis a / alebo súhlas odvolali.

Viacerí dostali zákaz učiť a verejne prezentovať „teológiu oslobodenia“.

Všetci boli po dosiahnutí vekovej hranice nahradení k Vatikánu lojálnymi biskupmi.

Na represii sa podieľal aj Ján Pavol II. aj prefekt Kongregácie pre vieru, kardinál Jozef Ratzinger.

Ktorému zo súperiacich obrazov cirkvi zodpovedá Sokol a ktorému Bezák?

Na ktorej strane je Benedikt XVI.?

* Záväzok signatárov je podložený týmito citátmi z Nového zákona: Mt 5,3; 6,33-34; 8,20; Mk 6,9; Mt 10,9; Sk 3,6; Mt 6,19-21; Lk 12,33-34; Mt 10,8;Sk 6,1-7; Lk 13, 12-14; 1 Kor 9,14-19; Mt 6, 2-4; Lk 15,9-13; 2 Kor 12,4; Lk 4,18 a nasl.; Mk 6,4; Mt 11,45; Sk 18,3-4; 20,33-35; 1 Kor 4,12; 9,1-27; Mt 25, 31-46; Lk 13,12-14 a 33a nasl.; Sk 2,44 a nasl.; 4,32-35; 5,4; 2 Kor 8 a 9; 1 Tim 5,16; Mk 8,34f.; Sk 6,1-7; 1 Tim 3,8-10.