Brána slobody Antona Srholca

Peter Križan13. 6. 2021

Najdlhšia noc v roku
Shares

Nedeľná nekázeň Denníka Nodkaz na podcast.

Keď človek vyjde z jednej miestnosti, aby čosi vzal alebo spravil v druhej, tak sa často musí vrátiť, aby si spomenul, po čo tam vlastne išiel. Túto pragmatickú skúsenosť vedci potvrdili a príčinu vidia ešte v dobách pradávneho človeka. Vyjsť z úkrytu jaskyne do inej dimenzie nebezpečného sveta, znamená prepnúť na úplne iný program. Tento reset je príčinou, že často zabudneme, po čo sme von išli. Prejsť bránou naspäť nás vracia do pôvodných súvislostí a spomienka sa okamžite vybaví.

Dnes je Antona. V tento deň veľa spomíname na Antona Srholca, lebo jeho meniny boli pre nás každoročne príležitosťou na priateľské stretnutia. António chcel kedysi za slobodou ujsť cez zatvorenú železnú oponu. Chytili ho a na dlho zatvorili. Keď vyšiel z väzenskej brány, tak vedel a nezabudol, že kvôli slobode slobodu riskoval. Slobodu dôverne poznal, rozumel jej, ctil ju a doprial ostatným. Aj pre tých, čo ho osobne nepoznali, postavil na sútoku Dunaja a Moravy Bránu, ktorá je pomníkom slobody. Veraje má z hrubého betónu so stopami po guľkách. Mráz mi prechodí po chrbte keď si uvedomím, že tvrdé strely neboli určené betónu, ale mierili do bezbranných. Bránou sa dá prechádzať, mocná mreža má vylomené zuby. Tisíce obetí ju napokon vymietli z kúta ako pavučinu.

Keď ma viezol lisabonský taxikár z letiska do mesta, tak sa spýtal, čo sa zrejme pýtal už po tisíci krát tisíceho turistu – ktorá noc je v roku najdlhšia? Správna odpoveď je – noc z 12. na 14. júna… Lebo 13. júna má sviatok Anton Paduánsky, patrón mesta. A dnes je teda práve ten deň, ktorý nemá noc, pre nás aj prestupný deň spomienky na Antona Srholca.

Podľa tradície je Anton Paduánsky patrónom stratených vecí. Nech nám teda pomôže objaviť, čo pre nás a našu budúcnosť znamenajú ľudia ako Srholec. Zastavte sa niekedy pri Bráne slobody na hranici železnej opony pod Devínom. Pospomínajte. Nechajte chvíľu pracovať predstavivosť. Prejdite tou bránou viackrát. Reset von, reset dnu, reset von…

Shares