Brat Cyril,

ukončite v Ježišovom mene, konflikt s ukrajinskou ortodoxnou cirkvou.

 

Nerobím si žiadnu nádej, že sa Vám podarí ovplyvniť Vladimíra Putina. Pretože jeho, tak často ostentatívne prezentovaná blízkosť k ruskej pravoslávnej cirkvi bola vždy len divadlom z politických dôvodov. Divadlom, na ktorom ste sa spolupodieľali za účelom zabezpečenia si istôt pre Vašu cirkev.

Avšak od momentu Putinovho vojenského prepadnutia Ukrajiny sa situácia radikálne zmenila. Navzdory realite nazývate Putinových kritikov „silami zla“ či „čiernymi silami zvonku“.

A tak sa pýtam: Akému kresťanstvu veríte? Ako kresťan predsa nemôžete obhajovať agresora, ktorý brutálne pošliapava najfundamentálnejšie hodnoty našej spoločnej viery. Blahoslavení nie sú agresori, ale tí, čo šíria pokoj (porov. Mt 5,9). „Lebo všetci, čo siahajú po meči, mečom zahynú.“ (Mt 26,52). „A tým, čo sa usilujú o pokoj, v pokoji sa seje ovocie spravodlivosti.”(Jak 3,18). „Bezbožní však budú niesť trest podľa toho, ako zmýšľali, lebo opovrhovali spravodlivým a odvrátili sa od Pána.“ (Mud 3,10).

Vy, Cyril, poznáte Ježišovo učenie. Ukončite v jeho mene konflikt s ukrajinskou ortodoxnou cirkvou. Staňte sa dobrým príkladom, zasadzujte sa za stiahnutie ruských vojakov a za slobodu pre ľudí na Ukrajine. To bude zároveň i služba Rusku.

Heinz Niederleitner, šéfredaktor katolíckych novín.

Kirchen Zeitung, Linz, Rakúsko, Nr. 9., 3. marec 2022, str. 2

Preklad z nemčiny: Peter Žaloudek, 7. marca 2022

 


Komentár Petra Žaloudka:

Viac než 30 rokov od pádu komunizmu sa v Európe čosi budovalo… Mnohí z nás boli naivní. Mysleli si, že čosi pozitívne sa buduje tiež v Rusku. Tam však voda tečie opačným smerom a namiesto slnka tam svieti obrovská kozmická čierna diera, a ten šialenec, obdivovateľ Stalina a slávy niekdajšieho Sovietskeho impéria, agent KGB so špecializáciou „propagácia DEZINFORMÁCIÍ“, uzurpátor moci sediaci v Moskve pri stole plnom tlačidiel na spustenie atómovej vojny, ktorý okrem lží nedokáže povedať ani len jednu jedinú rozumnú vetu, teraz masakruje nevinných ľudí na Ukrajine, a celému svetu hrozí vojnou…

Ach Bože, odpusť nám, že sme mu umožnili stať sa týmto vrahom vo funkcii prezidenta Ruska.
Odpusť, prosím, ale aj jemu, a dopraj mu precitnutie a zdravý rozum, aby už prestal s tým šialenstvom.
A nám všetkým v konfrontácii s týmto stelesneným zlom daj silu, odvahu a záblesk nádeje, aby sme sa mu vedeli vzoprieť a dokázali šíriť optimizmus, že dobro nad zlom predsa len zvíťazí…

 

 

(09.03.2022)