Budeme mať aj katolícke biskupky

Peter Križan13. 11. 2016

Pápež František vie, že nové môže byť len to, čo tu už bolo odnepamäti.
Shares

Sú križovatky, ktoré umožnia zmeniť smer kamkoľvek Foto: Vöstalpine

Už sme na ok21 písali, že pápež František ustanovil komisiu, ktorá bude skúmať diakonát žien. Na audiencii, pri ktorej oznámil svoj úmysel však povedal: Nie je úplne jasné aká bola v skutočnosti prax prvotnej cirkvi a ustanovená komisia by to mohla osvetliť. Treba pritom ozrejmiť, kým presne boli tie vtedajšie diakonisy a či prijali svätenie alebo nie.

Hra na slovíčka diakonka/diakonisa (women deacon/deaconess, Diakonin/Diakonisse) vmanévruje debatu na koľajnicu mimo kňazského svätenia a ponúkne možnosť prestúpiť na koľajnicu zasväteného rehoľného života.

Nemecká teologička Ida Ramming (za kňažku vysvätená so skupinou „sedem na Dunaji“, od roku 2006 je aj biskupka) k tomu hovorí: Má to jasné smerovanie. Povie sa: áno, v raných dobách boli v cirkvi ženy, ktoré vykonávali pre úradne ustanovených mužov pomocné činnosti. Napríklad navštevovali v domácnosti choré ženy, lebo návštevu nemohol v tých dobách vykonať kňaz sám. Zodpovedalo to vtedy všeobecne zaužívanému oddeleniu pohlaví. Dnes je všetko inak a preto „diakonisy“ už viac netreba. A diakonky ako vysvätené ženy nesmú byť, lebo ordinácia je vyhradená mužom. K tomu sa napasujú a odcitujú zdroje ako napríklad apoštolské konštitúcie zo 4. a 5. stor. a tým sa zabetónuje diskriminácia žien v dnešnej cirkvi. Absurdné.

Nové alebo aktualizované opatrenia v rímskokatolíckej cirkvi sa robia tak, že do križovatky (pomocný obrázok je v záhlaví) sa vovedie vláčik odkiaľkoľvek. Konštrukcia križovatky má dôležité technické parametre:

  1. Vláčik odkiaľkoľvek v nej na chvíľu nemá ani východisko ani cieľ. Ako východisko sa mu pripíše „odnepamäti“   a cieľ určí vôľa učiteľského Úradu.
  2. Informačné popisky na vozňoch sa prepíšu podľa princípu „neprotirečivosti“. Všetko, čo vnáša pochybnosti, je len zdanlivé, nedôležité a dá sa vysvetliť. Lebo všetko čo tu bolo, je a bude, je jedna jediná tradícia, ktorá na seba nadväzuje bez švíkov a protirečení.
  3. Neučíme vlastne nič nové, len sa hlboko skláňame v úžase obnoveného porozumenia nad učením našich svätých pápežov predchodcov. To čo my dnes učíme, učili rovnako a neprotirečivo aj oni.

Ach tá tajomná križovatka! Máme obrovské šťastie, že pri obhajobe Ratzingerových viet z Regensburgu sa križovatka rozhodla, že pápeži predchodcovia sú odnepamäti láskavo naklonení islamu a všetci spolu si zaslúžime mier. Je to geopoliticky veľmi dôležité stanovisko a môže zachrániť Európu pred náboženskou vojnou.

Preto mi menej prekáža, že križovatka teraz vypľula negatívne stanovisko voči sväteniu žien. Veď pápeži v každodennej praxi dovolia ženám sprevádzať eucharistickú bohoslužbu spevom aj hudobnými nástrojmi, hoci to formálne zakazujú (posledne Ján Pavol II, popísal som to v blogu Requiem c alebo d?). Raz bude zo svätenia žien tradícia a neprotirečivé odnepamäti. Len tie kňažky a biskupky, ktoré sa dnes rozhodli konať kým žijú, majú trochu náskok.

Shares