Rekapitulace roku 2020

Stojí za to zde žít, stojí za to zde být i v roce 2021! Vše dobré přeji!

Vianoce ako sviatok inakosti

Nevolajme po návrate do „normálu“, žime inak: skromnejšie, solidárnejšie, zelenšie, ľudskejšie...

Tichá noc

Sloboda zažiarila v Betleheme a nezhasla na kríži