Samaritanus malus

Cirkev zabudla, čo je požehnaním

Boli sme s Janom Sokolom

Sloboda a zodpovednosť, čo robí Európu Európou, ako prírodné vedy vplývajú na filozofické interpretácie sveta – o tom všetkom nám Jan Sokol prednášal v Prahe v novembri roku 2011.