Charizmu nie je možné predpísať. Teológ za zrušenie povinného celibátu.

11. 8. 2015

Salzburský teológ Dietmar Winkler sa vyslovil za zrušenie povinného celibátu a vyjadril ku ďalším často diskutovaných "horúcim želiezkam".
Shares

Salzburský teológ Prof. Dr. Dietmar Winkler (*1963), dekan Teologickej fakulty, sa vyslovil za zrušenie povinného celibátu a za ďalšie zmeny pri tak často diskutovaných „horúcich želiezkach“, ako je napr. zachádzanie so znovuzosobášenými rozvedenými či obsadzovanie dôležitých cirkevných úradov.

WinklerDietmar

Foto: Kirchenzeitung, 11.08.2015

Dekan katolíckej teologickej fakulty v Salzburgu, renomovaný odborník pre otázky vzťahov k východným cirkvám a poradca Vatikánu, povedal pre noviny Salzburger Nachrichten, že „vysvätené diakonky by mohli spolu so ženatými kňazmi priniesť do katolíckej cirkvi novú dynamiku.“ Spojenie kňazského úradu s celibátom je cirkevnoprávne nariadenie a preto je to i ľahko zmeniteľné nariadenie. „Povinný celibát by sa mohol už zajtra bez problémov zrušiť“ – povedal Winkler. K téme kňazstva žien sa Winkler vyslovil „za slobodnú, k výsledkom otvorenú a predovšetkým teologicky fundovanú diskusiu“. Žiadne prekážky nevidí k zavedeniu diakonátu žien, ktorý bol až do stredoveku samozrejmosťou s dobrými skúsenosťami.

Ježiš prišiel k zlomeným

Na otázku, či by mali kňazi po porušení celibátu zmeniť zamestnanie, Winkler odpovedal: „Sú kňazi, ktorí zlyhávajú pri celibáte. Ako kresťania máme právo zlyhávať. Koniec- koncov i Ježiš prišiel k tým, ktorí zlyhali a nie k tým, čo boli dokonalí. I preto musí cirkev znovu prehodnotiť svoje učenie o manželstve“ – vyzval Winkler k zásadným diskusiám na Synode o rodine v októbri tohto roku.

Winkler, ktorého menoval v roku 2008 pápež Benedikt XVI. za poradcu pápežskej rady pre jednotu kresťanov a pápež František ho v tejto funkcii ponechal, poukazuje na východnú cirkev: „Tam existuje manželstvo kňazov a cirkevné zosobášenie po rozvode pri zachovaní určitých pastoračných podmienok.“ Za „skutočne falošný prístup“ považuje Winkler súčasné katolícke učenie, podľa ktorého je niekto, kto je vo svojom druhom manželskom zväzku šťastný, človekom, ktorý žije permanentne v hriechu.“

Shares