Cirkev, ktorá chce byť ľudomilná, musí byť politická

17. 4. 2021

Nepolitická cirkev nie je žiadnou cirkvou
Shares

Rozhovor redaktora rakúskeho denníka Kurier Michaela Hammerla, uverejnený 4. apríla 2021.

Cirkev, ktorá chce byť ľudomilná, musí byť politická. Názory dvoch veriacich žien o budúcnosti kresťanských cirkví

 

 

 

 

 

Gerda Schaffelhofer – katolíčka, vyštudovaná teologička, ktorá viedla štrnásť rokov rakúsky renomovaný, kresťansky orientovaný týždenník „Die Furche“. V rokoch 2012 až 2018 bola prezidentkou Katolíckej akcie Rakúska (Katholische Aktion Österreich).

 

 

 

 

 

 

 

Maria Katharina Moser – evanjelička, vyštudovala sociálnu etiku a teológiu. Od roku 2018 je riaditeľkou Diakónie (obdoba katolíckej charity). Dlhodobo sa zaoberala medzikultúrnym výskumom princípu ženskosti na Filipínach. Pracovala tiež ako televízna redaktorka rakúskej televízie ORF a zároveň ako vikárka a potom farárka evanjelickej farnosti vo štvrti Simmering vo Viedni.

Redaktor: Je, z pohľadu žien, dnes možná identifikácia s patriarchálne dominantným kresťanstvom?

Gerda Schaffelhofer: Je to naozaj problém. Pohŕdanie ženou, ktoré sa v priebehu storočí udomácnilo v rímsko-katolíckej cirkvi, nemá žiadne biblické opodstatnenie. Ježiš mal bezkŕčovitý, prirodzený a ľudskú dôstojnosť rešpektujúci vzťah k ženám. Až o mnoho rokov neskôr začal kresťanstvo infikovať, ako tomu ja hovorím, patriarchálny vírus. Ženy začali byť vnímané ako menejcenné bytosti, ako zdeformovaný, nevydarený muž, schopné tak akurát rodiť deti. Toto pohŕdanie pretrváva čiastočne dodnes.

Maria Katharina Moser: V tejto otázke vidím rozdiel medzi katolíckou a evanjelickou cirkvou. Okrem toho som presvedčená, že vnímanie role tzv. hierarchického úradu je zásadnou prekážkou ekumenizmu medzi katolíckou a evanjelickou cirkvou. U nás existuje formálna rovnosť. Všetky úrady sú otvorené aj ženám. To ale neznamená, že už môžeme spať na vavrínoch, aj u nás máme stále čo doháňať a vylepšovať.

 

Redaktor: V obidvoch cirkvách klesá počet veriacich. Je taktika vtierania sa do priazne ducha doby dobrou taktikou?

Maria Katharina Moser: Nemyslím, že sa evanjelická cirkev podbiedza duchu doby. Opatrne reaguje na to, čo sa deje v našej spoločnosti. Avšak existujú aj reflexie, ako máme zostať relevantní. Dôležité je, aby ľudia čoraz viacej vnímali a vedeli, že sme pripravení počúvať ich problémy. Že sme tu ako cirkev, ktorej ich osudy, starosti a problémy nie sú ľahostajné. Z tohto pohľadu máme s nimi komunikačný problém.

Gerda Schaffelhofer: Vnímam to podobne len s tým rozdielom, že fundament katolíckej cirkvi je momentálne vratký, neistý. Trpíme stratou vierohodnosti, ktorú sme si z veľkej časti zavinili sami. Pripomeniem najmä debaty o sexuálnom zneužívaní, vynútenom celibáte – tak tomu hovorím ja – alebo to posledné rozhodnutie Vatikánu k téme žehnania homosexuálnych párov.

 

Redaktor: Myslíte si, že vatikánsky dekrét ohľadom homosexuálnych párov nie je biblicky dostatočne podložený?

Gerda Schaffelhofer: V tejto forme biblicky podložený nie je! Cirkev v tejto otázke dlží ľuďom vážnosť a rešpekt. Homosexuálni ľudia sú podobne ako heterosexuáli stvorení na obraz Boží. Cirkev nemá absolútne žiadne právo im odmietnuť udelenie požehnania. V podstate cirkev v súčasnosti jedná s homosexuálnymi ľuďmi tak, ako jednala celé storočia so ženami. Je to znak úbohosti.

Maria Katharina Moser: Čo je požehnanie? Požehnanie je prísľub Božej lásky, spásy, ktorá je darom pre ľudí, pre každého jedného človeka. Požehnanie nie je nástroj diskriminácie!

 

Redaktor: Akú úlohu môže zohrať cirkev v otázke klimatických zmien?

Maria Katharina Moser: Úlohu predvoja. V evanjelickej cirkvi máme projekt, v ktorom je plánované, že sa všetky farnosti v oblasti mobility a infraštruktúry stanú do roku 2040 klimaticky neutrálne. K tomu si pridajme tzv. klimatickú zbierku (Klima-Kollekte) – fond kresťanskej cirkvi kompenzujúci emisie CO₂. Každá farnosť, každý človek bude mať možnosť prostredníctvom tejto zbierky prispieť na kompenzáciu emisií a podporiť tak projekty zamerané na ochranu ovzdušia.

Gerda Schaffelhofer: Katolícka cirkev sa pod vplyvom pápeža Františka začína v tomto duchu podobne angažovať. Ešte donedávna sa zaoberala hlavne morálnymi otázkami, teraz už nastal čas zmeny myslenia. My všetci sme zodpovední za to, aby naša planéta, celé stvorenie bolo zachované aj pre budúce generácie, aby sa tu dalo zdravo žiť. Náš hospodársky systém je orientovaný na neustály rast, pôda a zem sú vykorisťované. V konečnom dôsledku ide o to, aby sme do hospodárskeho systému zakotvili ľudské práva a ľudskú dôstojnosť tak, aby bol tento systém ekologický a šetrný k prírode i životu.

 

Redaktor: Pri akej politickej téme majú cirkvi najväčšiu šancu získať nových členov?

Maria Katharina Moser: V našich evanjelických farnostiach sme prijali ľudí, ktorí boli na úteku. Chceme im pomáhať a podporovať ich pri začleňovaní do spoločnosti. Mnohé farnosti by naďalej chceli prijímať ľudí z utečeneckých táborov Európy, ktorí žijú na gréckych ostrovoch v absolútnej biede, zúfalej špine a bahne, bez pomoci z vonku. Štátne štruktúry nám to ale neumožňujú. Naša naliehavá výzva znie: Všetky utečenecké tábory v Grécku musia byť evakuované. U nás (pozn.: v Rakúsku) je miesta dosť!

Gerda Schaffelhofer: Na jednej strane musíme utečencom priamo na miestach, kde sa takéto tábory nachádzajú, poskytnúť slušnú a ľudsky dôstojnú pomoc. Avšak na strane druhej si musíme uvedomiť, že sa aktu milosrdenstva nesmieme vyhýbať a určitý kontingent utečencov prijať. Aby fungovalo jedno i druhé, najskôr musí vo vedomí nás samých dôjsť ohľadom riešenia utečeneckej otázky k radikálnej zmene. Buďme úprimní: Títo ľudia k nám často utekajú z regiónov, ktoré sme ešte donedávna ako koloniálne mocnosti vykorisťovali. Sú to oblasti, v ktorých svetové mocnosti, v určitom zmysle zastupujúc nás všetkých, vedú krvavé boje. Koho to prekvapuje, že sa ľudia z takýchto oblastí vydávajú na ťažké a životu nebezpečné cesty a klopú na naše dvere? To je cena za našu niekdajšiu populistickú politiku.

 

Redaktor: Má sa teda cirkev budúcnosti stať silnou politickou inštitúciou?

Gerda Schaffelhofer: Tu nejde o taktickú otázku, či chcem získavať nových členov politickou aktivitou. Je to proste nevyhnutnosť. Cirkev, ktorá chce stáť pri ľuďoch, musí byť politická. Nepolitická cirkev nie je, podľa mňa, žiadnou cirkvou.

Maria Katharina Moser: Ježiš Kristus hovorí: To, čo ste spravili najmenšiemu z mojich bratov a sestier, to ste mne spravili. A to, čo ste nespravili najmenšiemu z mojich bratov a sestier, to ste ani mne nespravili. Keď sa zasadzujeme za ľudí na úteku, pomáhame postihnutým, či ľuďom žijúcim v biede a mizérii, tak plníme to, čo nám nariaďuje biblický odkaz.

Kurier, 4. april 2021, Seite 11., preklad z nemčiny Peter Žaloudek

 

Shares