Cirkev nám účtuje Ježišove tantiémy

Peter Križan5. 2. 2023

Slobodnejšie porozumenie sa rodí na okraji odstredivého okruhu cirkevnej moci

Felix Para – Galileo ukazuje nové astronomické teórie na univerzite v Padove – Museo nacional de Arte – Foto: Google Art Project

Shares

Nedeľná nekázeň denníka N a odkaz na podcast.

Dedičmi Ježišových autorských práv nie sú jeho pokrvní príbuzní. Tantiémy berú s odkazom na testament zakladateľa cirkevní hodnostári. Úrad si navzájom udeľujú podľa vlastných kritérií, ktoré sa časom menia podľa spoločenských a miestnych podmienok. Zo svojich mocenských potrieb, starých knižníc a dobových vplyvov vyskladajú kompilát, ktorý predstavia ako jediné nemeniteľné Ježišovo učenie. Také, aké tu bolo a je od nepamäti. Lebo prededili už aj po bohu starého testamentu. Kto však chce poznanie merať starobylými nezmeniteľnými pravdami, ide do slepej uličky.

Pred 500 rokmi zvesil Galileo z oblohy teologický závoj. Cirkev prišla o licenciu vykladať ako fungujú nebesá a teraz učí už len, obrazne povedané, ako sa do neba dostať.

Pred 25 rokmi prišla na svet klonovaná ovečka Dolly. Cirkev musí znova objavovať Ameriku, keď riešila krst a spásu Indiánov. Budeme krstiť klonovaných ľudí?

Možnosti umelej inteligencie sa za ostatných pár mesiacov stali pre nás zrozumiteľnejšie na príkladoch z každodenného života. Umelá inteligencia vie poľahky zložiť maturitné skúšky a rozpráva sa s osamelými ľuďmi. Ak cirkev ostane pri právnicky chápanej teológii sviatostí, bude musieť riešiť účinnosť spovede umelou inteligenciou. Po kovide sa prestala riešiť platnosť účasti na omši v televízore. Teraz sa otvára príležitosť pre umelú inteligenciu ako subjektu cirkevného práva.

Genetika, teória relativity, galaxie, umelá inteligencia. Prekračujú sa rámce, zvyšuje sa rýchlosť myslenia a na zmeny sa nedá reagovať starým spôsobom.

Už Pavlova teológia je cover verzia pôvodného Ježiša. Pavol hľadal novú cestu a to by 20-30 rokov po Ježišovom ukrižovaní nebol býval smel ani podľa terajších zákonov o ochrane autorských práv.

Dnes nám cirkev účtuje aj tantiémy za Ježišov originál aj licenčné poplatky za zmeny svojho učenia v čase. Nás však už poznanie zasa raz chce pustiť ďalej a slobodnejšie porozumenie sa rodí na okraji odstredivého okruhu cirkevnej moci. Aj my sme cirkev, sme deti ôsmeho dňa stvorenia a cirkevný úrad by nám mal slobodný prístup k Ježišovmu odkazu otvárať a uľahčovať.

Shares