Človek rastie z pravdy

10. 10. 2017

Dominik Tatarka - pozoruhodné podujatia v žilinskej POLIS
Shares

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomína 100. výročie narodenia D.T.  Autor Dušan Grečner

O Dominikovi Tatarkovi možno povedať, že bol presvedčený, že človek rastie z pravdy, stojí na pravde a z vnútornej nevyhnutnosti, celým svojím konaním a myslením, dobýva pravdu.

Tatarka je dnes pre mnohých (nielen mladých) neznámy autor najmä preto, že po roku 1968 nemohol publikovať. Kvôli svojmu literárnemu dielu a statočnosti za minulého režimu si zaslúži plnú rehabilitáciu a návrat do škôl.

V rámci 14. žilinského literárneho festivalu, ktorý sa konal v dňoch 2.-8.10.2017, pripravila Nadácia POLIS dve akcie o slovenskom spisovateľovi a disidentovi Dominikovi Tatarkovi a jeho diele.

V pondelok 2.10.2017 to bola exhibičná debata:

Tatarkove diela by mali byť súčasťou povinnej literatúry. ÁNO alebo NIE?

Študenti a ich profesori z bilingválneho Gymnázia debatujú na základe faktov, podľa debatných pravidiel a pod vedením odborného lektora Viktora Tanító. Debatnú tézu obhajovali Martin Benikovský, Lucia Gavenčiaková, Viktor Tanító. Proti debatnej téze vystupovali Alexandra Chomová, Nikola Malíková a Barbora Mládenková.

Diskutovali a argumenty študentov vyhodnocovali:

Miroslav Kusý, signatár Charty 77, profesor filozofie a politológie, Bratislava,

Marián Zajíček, signatár Charty 77, teológ, parlamentný knihovník, Praha,

Ján Filip, publicista, Žilina

V stredu 4.10.2017 to bolo spomínanie na Dominika Tatarku:

Osamelý kráľ. O zakázanom spisovateľovi a mysliteľovi európskeho významu.

Priatelia a znalci spomínali a rozprávali o literárnom a duchovnom odkaze jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov a intelektuálov 20. storočia, v ktorého živote sa spájalo výnimočné dielo so statočnými občianskymi postojmi. Ovplyvnený existencializmom a surrealizmom vniesol Dominik Tatarka do literatúry tón úprimnej prirodzenosti, sklon ctiť základné životné hodnoty, synovskú vernosť k otcovi, lásku a úctu k matke, žene, priateľom i k rodnej krajine. A tiež nezlomnú vieru v pravdu, slobodu človeka a Obec božiu.

Účinkovali:

Juraj Mojžiš, filmový a výtvarný teoretik, nositeľ Ceny Dominika Tatarku (2009)

Peter Zajac, literárny vedec, predseda poroty Ceny Dominika Tatarku (od roku 1995)

Program bol obohatený čítaním textov z pripravovaného vydania Tatarkovej autobiografickej prózy Sám proti noci (Artforum) a Listov Dominika Tatarku Erike Podlipnej (VEDA).

Na oboch sa editorsky podieľal Peter Zajac. Moderoval: Ján Filip

Čítali Michaela Šoltýsová a Filip Šimko, študenti žilinského Gymnázia Varšavská cesta.

Shares