Čo zostalo z reformácie na Slovensku po 500 rokoch?

2. 11. 2016

Veľmi zaujímavý článok o stave reformovaných cirkví na Slovensku.
Shares

Samuel Jezný uverejnil zaujímavý pohľad na protestantské cirkvi na Slovensku pri príležitosti 500 výročia reformácie.  Koľko zostalo v slovenských protestantských cirkvách  z Luthera a Kalvína?

Otázkou je, aké dedičstvo zanechala reformácia u tých, ktorí si ju aktívne pripomínajú. V roku 499. výročia symbolického začiatku reformačného procesu sa evanjelici objavili v médiách niekoľkokrát „vďaka“ potrestaniu kaplána Jakuba Pavlúsa za „príliš tolerantný“ názor na LGBT ľudí. Cirkev sa pritom potáca od kauzy ku kauze – a nemedializované problémy cirkvi sú rovnako závažné. Evanjelickí predstavitelia sa vzájomne obviňujú z manipulácie (cirkevných) volieb. V evanjelických médiách zaznievajú hlasy útočiace na teológov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, vyzývajúce k odchodu všetkých pedagógov, ktorí sa kaplána Pavlúsa zastali. Bola tiež odvolaná celá redakčná rada mesačníka Cirkevné listy na čele so známym teológom Ondrejom Prostredníkom. Časopis nejaký čas nevychádzal, aby bol hneď v prvom čísle s novým vedením využitý opäť na osobné útoky voči Pavlúsovi a ďalšiemu (citujúc článok) „nelojálnemu“ farárovi. Predsedníctvo cirkvi otvorene ignorovalo uznesenie Synody (cirkevného parlamentu), a pred marcovými voľbami do NRSR zas v liste veriacim útočilo na dvoch vysoko postavených predstaviteľov cirkvi kandidujúcich za SDKÚ.

Celý článok je možné prečítať v blogovej sekcii Denníka N:

https://dennikn.sk/blog/co-zostalo-z-reformacie/

Shares