Oporný drevený stĺp v Kostole sv. Uršule Výborná, okres Kežmarok. Foto: Kamil Sládek

31. 1. 2023

Shares

Shares