Hans Küng 1928-2021

Peter Križan8. 4. 2021

Osobná spomienka
Shares

Prvý raz som sa s ním stretol pred 50 rokmi, keď ho medzi nás priniesol študent teologickej fakulty Paľo Meško (zvaný Šoro-Moro). Na Künga ho upozornil profesor, ktorý ironizoval titul knihy Unfehlbar? (neomylný s otáznikom). Až do revolúcie bol Imro Sklenka (zvaný Filozof) hlavným zdrojom informácií aj sprostredkovateľom zmyslu. Zdôrazňoval nám osvietenské „JA chcem rozumieť“. To sa nám začalo dariť až po Revolúcii. V knižnici mám meter Küngových kníh. Väčšinou sú to české preklady, hoci mu už viem rozumieť aj v nemčine. Viacero z prvých najslávnejších a najspochybňovanejších kníh (Wahrhaftigkeit/hodnovernosť a Unfehlbar?/neomylný?) som našiel v antikvariátoch, ale mám aj nové s osobným venovaním. A pri jednej som mu pomáhal s editovaním (Die Verratene Prophetie, 2011).

Väčšina z nás, čo sme v roku 2012 zakladali ok21, sa s Küngom stretla nielen osobne, ale veľmi intímne. Erwin Koller (po Küngovi prezident nadácie Herberta Haaga) nám vybavil exkluzívne interview v Tübingene. V máji 2009 sme tam cestovali spolu s Imrom Sklenkom, Karolom Moravčíkom a Jaromírom Plchom a zaznamenali sme 2-hodinový rozhovor. Na jeseň toho istého roku sme tak na 15. sympózium Myslitelia dotiahli do Marianky „živého“ Künga! Kontakty rodili kontakty a ďalší Myslitelia prišli na naše sympóziá osobne (Erwin Koller, Hermann Häring, Alois Odermatt). Hans Küng a Erwin Koller pracovali s nami ďalej, lebo chceli vyznamenať cenou nadácie Herberta Haaga za slobodu v cirkvi skrytú cirkev v komunistickom Československu. Cena sa obvykle udeľuje na slávnosti v Luzerne, ale presne pred 10 rokmi vycestoval „celý Luzern“ do Viedne. Organizátori vyšli v ústrety Čechom a Slovákom, ktorí sa tak mohli zúčastniť vo väčšom počte, ako keby mali cestovať do Švajčiarska. V zastúpení skrytej cirkvi prevzali ocenenie z rúk prezidenta nadácie Hansa Künga biskup Dušan Špiner, Davídkov blízky spolupracovník a Ludmila Javorová, prvá katolícka kňažka a Davídkova vikárka. Slávnosť sa uskutočnila v kostole Donaucity Kirche.

V dejinách nadácie Herberta Haaga je výnimočné aj vydanie sprievodnej publikácie Zradené proroctvo (Die Verratene Prophetie), ktorá vyšla súbežne v nemčine aj slovenčine / češtine. Hans Küng bol spoluzostavovateľom zborníka a autorom príspevku o kňazstve ako správcovskej službe („kňazská služba nemusí byť nevyhnutne vyhradená mužom ako spolku sprisahancov“).

Predsedom Nadácie bol Hans Küng do roku 2013, ako zástupcovia ok21 sme sa s ním opakovane stretli v Luzerne a potom čo prevzal predsedníctvo Erwin Koller nám (spolu s Petrom Žaloudkom, Dušanom Špinerom a Kristinou Križanovou) predveľkonočnú cestu do Luzernu zastavil až Covid. Ale podarilo sa postaviť aj nový mostík, lebo tento rok bol nadáciou Herberta Haaga ocenený ďalší Slovák a člen ok21, Ondrej Prostredník. Cenu získal ako zástanca práv LGBTIQ+ kresťanov aj nekresťanov v majoritnej spoločnosti. V čase on-line slávnosti (rovnako výnimočnej ako vtedy vo Viedni), už Hans Küng zomieral. Veríme, že tak ako vo svojom teologickom diele neochvejne vyjadroval nádej na večný život, budeme aj my žiť spolu s ním. Bez bodky za vetou

Shares