Helmut Schüller: František je „provokácia pre biskupov“

Peter Žaloudek11. 5. 2017

Rozhovor rakúskeho denníka Die Presse s Helmuthom Schüllerom o tom, akou výzvou je František pre všetkých biskupov.
Shares

Foto: Helmut Schüller (www.pfarrebadtatzmannsdorf.at)

Rakúsky denník Die Presse uverejnil  veľmi zaujímavý rozhovor s predsedom rakúskej Farárskej iniciatívy Helmuthom Schüllerom (Die Presse, 15. apríla 2017). Rozhovor prinášame v preklade Petra Žaloudka.

 

Die Presse:
Kedy bola Vaša Farárska iniciatíva zrušená?

Helmut Schüller:
Existujeme už jedenásť rokov, doteraz ju nikto nezrušil…

Die Presse:
Ta otázka ma napadla preto, lebo v poslednej dobe už o vás nie je počuť.

Helmut Schüller:
To je pravda, padol na nás tieň. Vznikli sme ako reakcia na konflikt s pápežom Benediktom XVI. Po ňom prišiel František, ktorý hlása mnohé z toho, za čo my bojujeme. Nechceme mu preto robiť medvediu službu a komentovať to, čo robí a hlása.

Die Presse:
To je ale nový postoj Farárskej iniciatívy – nerobiť pápežovi „medvediu službu“.

Helmut Schüller:
To je možné. Teraz ale došlo k zásadným zmenám. Tí, ktorí nám vyčítali neposlušnosť, sa sami stali v zásadných veciach neposlušnými. Keď si totiž konzervatívné kruhy v cirkvi myslia, že musia korigovať pápeža, nastala tak zaujímavá výmena rolí.

Die Presse:
Teraz teda zrazu vyžadujete poslušnoť Rímu?

Helmut Schüller.
(Usmev) Áno, vernosť Františkovi.

Die Presse:
Nestala sa ale Vaša iniciatíva zbytočnou?

Helmut Schüller.
V žiadnom prípade, i keď musím priznať, že mnohí z našich členov tiež takto uvažujú. Momentálne to vyzerá tak, že pápež nemá vôbec žiadnu podporu zo strany biskupov. Pomaly ale isto si musia spoločenstvá veriacich uvedomiť, že je potrebné ho podporovať. Reforma vyžaduje vytrvalosť predovšetkým zo strany veriacich.

Die Presse:
Ste sklamaný z toho, že za pontifikátu Františka sa nič nezmenilo z toho, za čo i vy bojujete, ako napr. zrušenie povinného celibátu, či kňazské svätenie pre ženy?

Helmut Schüller:
Samozrejme, že sme netrpezliví a k netrpezlivosti patrí i trochu sklamanie. Veď pápež nedávno hovoril i o tom, že by sa malo začať diskutovať o svätení ženatých mužov. Tým sa pootvorili dvere. Môžeme vidieť, že neexistujú biskupi, ktorí by na to nadviazali a povedali: áno, súhlasime a máme tieto konrétne návrhy.

Die Presse:
Kardinál Schönborn varoval pred príliš rýchlymi rozhodnutiami.

Helmut Schüller.
Príliš rýchle rozhodnutia? Už 50 rokov hovoríme o nedostatku kňazov, čo je na tom príliš rýchle konečne navrhnúť riešenia?

Die Presse:
Očakávate teda viac iniciatívy zo strany rakúskej biskuskej konferencie?

Helmut Schüller.
Samozrejme. Pápež rozkolísal všetky konferencie a hovorí: robte niečo. Chce viesť cirkev spolu s nimi, ale doteraz sa na to len čaká a čaká. Biskupské konferencie by mohli iniciovať spolu s pápežom nový experiment. Naša Farárska iniciatíva však neeviduje žiadnu iniciatívu zo strany konferencií.

Die Presse:
V čom je problém, prečo konferentie váhajú? Je to snáď strach biskupov z nového, alebo preto, že sú v opozícii k pápežovi?

Helmut Schüller:
Myslím, že oboje je pravda. Určite sú takí, ktorí s pápežom súhlasia, ale pritom hovoria: ktovie, ako to všetko dopadne, a ak pápež prehrá, nechcem byť na falošnej strane.

Die Presse:
Máte obavu z toto, že pápež rezignuje?

Helmut Schüller:
To by sa mohlo stať. Vnútorne ale skôr cítim, že bude ešte niekoľko rokov bojovať. Chce celou svojou silou nasmerovať cirkev na cestu, ktorá zaujíma i nás – byť blízko ľudí, mať živé spoločenstvá veriacich, angažovať sa za veľké témy súčasnosti a byť zároveň otvorený pre obnovu štruktúr cirkvi.

Die Presse:
Čo konkrétneho očakávate od rakúskych biskupov?

Helmut Schüller:
Mali by si zobrať príklad z maltézskej biskupskej konferencie a pripojiť sa k ich písomnému vyjadreniu. Zaujali stanovisko, že rozvedení znovuzosobášení by mali sami podľa svojho vlastného svedomia rozhodnúť, či možu alebo nemožu prijať sviatosti bez toho, aby sa na to museli pýtať nejakého kňaza. Keď pápež hovorí: navrhnite odvážne riešenia, tak je to viac, ako len obyčajné pozvanie, to je provokácia. Ide teda o to, akých biskupov pápež potrebuje, akých biskupov potrebujú diecézy a spoločenstvá veriacich.

Die Presse:
A aká je Vaša odpoveď?

Helmut Schüller:
Okrem toho, že v Rakúsku sú už biskupi schopní viesť dialóg, musia byť ešte i takými ľuďmi, ktori sú schopní i čosi riskovať.

Die Presse:
Ktorí biskupi v Rakúsku zodpovedajú Vaším kritériam?

Helmut Schüller:
Nepoznám žiadneho. Vidím len opatrných, ochotných mužov viesť dialóg, ale nevidím ani jedného, ktorý má odvahu začať niečo nové.

Die Presse:
Mníchovský kardinál Marx nedávno predstavil nový model veriaceho spoločenstva, podľa ktorého budú na vedenie farností ustanovení laici. Je to budúcnosť cirkvi?

Helmut Schüller:
Vedenie spoločenstva a zodpovednosť za jeho budúcnosť je vecou spoločenstva samého. Biskup to spoločenstvo len doprevádza. Vo všetkých spoločenstvách, ktoré sú živé, existujú pokrstení, ktorí síce neprijali vysviacku, ale napriek tomu to spoločenstvo vedú. Jediná možná cesta do budúcnosti je tá, že im treba preukázať oveľa väčšiu dôveru a umožniť, aby mohli udeľovať i sviatosti. Kardinál Schönborn nedávno uviedol novú iniciatívu: do nariadenia farskej rady vložil nový prvok a síce tím poradcov farára. To je z môjho názoru prvý opatrný krôčik dopredu.

Die Presse:
Vami spomenutý kardinál však hovorí, že neexistuje len nedostatok kňazov, ale i všeobecne čoraz menší počet veriacich. Nie je to opačná strana mince?

Helmut Schüller:
K tomu musím povedať, že na exoduse veriacich má čiastočne cirkev sama svoj podiel. V tom, ako sme sa chovali povýšenecky voči ľuďom, sme vlastne prikladali drevo do ohňa, ktorý ich nepriamo z cirkvi vyhnal. A v mnohých témach sme sa vzdialili od toho, čo cítia ľudia dnešnej modernej doby.

 

Shares