Január 2023

Kamil Sládek1. 1. 2023

Z cyklu Stredoveký kalendár 2023. Svätostánok v Kostole sv. Alžbety vdovy, Dravce, okres Levoča

Svätostánok v Kostole sv. Alžbety vdovy, Dravce, okres Levoča. Foto. Kamil Sládek

Shares

Mihotajúce sa svetielko vo svätyni chrámu nám označuje svätostánok, sanktuárium. Uchováva sa v ňom nádoba, cibórium, s hostiami, ktoré boli premenené, konsekrované počas liturgie.

Ak načrieme hlbšie do histórie, zmienku o svätyni, svätostánku, nachádzame v židovskej Tóre, keď v dvadsiatej piatej kapitole a ôsmom verši knihy Exodus hovorí Jahve Mojžišovi: „Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich.“

V dejinách kresťanskej tradície sa chlieb zo spoločného slávenia liturgie v ranokresťanskom období uchovával doma, v priestoroch, kde sa stretávali veriaci a spoločne slávili eucharistiu. Keď sa skončilo prenasledovanie kresťanov, eucharistia, chlieb vďakyvzdania, sa postupne presunul do chrámov. Vo svätostánku na dôstojnom a bezpečnom mieste. Neskôr bol premenený chlieb z liturgie umiestnený vo vedľajších priestoroch chrámov. V rannom stredoveku sa začali hostie ukladať aj do schránok na oltári alebo nadeň. A taktiež vo výklenkoch v stene presbytéria.

V stredovekých chrámoch na území dnešného Slovenska sú dodnes zachované svätostánky zabudované v stenách okolo hlavného oltára. Väčšinou bývajú na takzvanej evanjeliovej strane, čiže z pohľadu veriaceho vľavo. V kostole v Dravciach sa nachádza napravo. Menší výklenok v stene chránený tepanou železnou mriežkou je v draveckom kostole i vo východnej stene, za oltárom, ale je prázdny.

Vývoj priestoru uchovávania posvätených hostií mal svoj ďalší vývoj. Bezprostredný priestor okolo svätostánku bol v tvare štíhlej vežičky, pastofória, murovaného alebo maľovaného. Interiér svätostánku bol zdobený rôznymi materiálmi.

Koncil v severoitalskom Tridente, taliansky Trento (1545 – 1563) sa uzniesol, že vo sviatosti oltárnej je neprestajne prítomný Kristus. Dôstojným miestom jeho prítomnosti sa stala schránka, tabernákulum, v centre chrámu, na hlavnom oltári väčšiny katolíckych chrámov.

Blikotajúce svetielko nenájdeme vo všetkých kresťanských chrámoch a to predovšetkým v chrámoch protestantských cirkví. Prítomnosť Ježiša v oltárnom chlebe či víne uznávajú počas liturgie. Mimo nej je to obyčajný chlieb a víno.

To, čo je pre spoločenstvá veriace v Krista spoločné, je prítomnosť Boha medzi nami i dnes.

Požehnaný Rok Pána 2023 v zdraví a pokoji prajem nám všetkým.

Shares