Kresťania a LGBT

15. 11. 2017

Video z diskusie LGBT ľudia v cirkvi so zástupcami kresťanských cirkví.
Shares

Záznam z diskusie LGBT ľudia v cirkvi so zástupcami kresťanských cirkví v rámci Filmového festivalu inakosti v Bratislave 2017.

 

Diskusia si kládla za cieľ dotknúť sa života tých ľudí, pre ktorých je vierovyznanie rovnako dôležité ako ich LGBT identita.

Aké je ich postavenie a akceptácia v cirkvách? Je možné vôbec žiť dualitu LGBT a viera vo svetle biblických spisov? Čo vraví spoločnosť a čo cirkev na LGBT komunitu a čo to hovorí o nich samých? Aký dopad malo nedávne referendum na kvalitu ich životov? V druhej časti diskusie bude priestor aj na otázky z publika.

Diskusii predchádzal ačíname krátky dokument Jaroslav v Pravdě z magazínu Queer Českej televízie.

Diskutujúci hostia:

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. je český morálny teológ, bývalý vysokoškolský pedagóg na UK v Prahe a rímskokatolícky diakon. Bol ženatý, je otcom štyroch detí. Po zverejnení svojej homosexuálnej orientácie sa rozviedol a následne mu bol odňatý súhlas s učením na teologickej fakulte.

Doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. je slovenský evanjelický teológ a bývalý vysokoškolský pedagóg na EBF UK, ktorému nedávno evanjelickí biskupi odobrali kánonickú misiu za to, že na Dúhovom pochode PRIDE v Bratislave vystúpil s prejavom a podporil rovnakopohlavné zväzky.

Florin Buhuceanu, člen ENORB (European Network on Religion and Belief), pracoval v MCC (Metropolitan Community Church), žije v Bukurešti.

Moderoval: Fedor Blaščák – filozof a kritik, kurátor, editor, aktivista.

Diskusia prebehla v slovenskom jazyku, ale zároveň bola simultánne tlmočená do/z angličtiny

Shares