Ľud kričí aby kričal a nerozozná hosana od ukrižuj

Peter Križan14. 3. 2021

Technicky dokonalá justičná vražda
Shares

Nedeľná nekázeň denníka N a odkaz na podcast.

Podľa detektívky z dostihového prostredia musel pred dostihovým súdom v Newmarkete stáť obvinený na koberci. Bez ohľadu na to, či fráza ísť na koberec vznikla takto alebo inak, tušíme že znamená niečo podobné ako stáť na pranieri, ak niekto rozhodol o našom osude od zeleného stola.

Appellplatz bolo miesto v koncentračných táboroch, kde si svoj rozsudok vypočuli milióny väzňov. V inej verzii si to černí baroni 50. rokov odskákali na buzerplaci. Kostnický koncil, ktorý odsúdil Jana Husa na smrť, mu vyhradil v bazilike pod vežou miesto, na ktorom musel počas vypočúvania stáť. Dnes je na historickej dlažbe bronzová plaketa. Spútaného a umučeného Ježiša postavili na posmech ako židovského kráľa pred rímskeho okupanta V pápežskom Lateráne sú schody, po ktorých Ježiš stúpal k Pilátovi, aby sa musel nechať ponížiť.

Ono sa vlastne ani tak veľmi nehrá o tú popravu. Dôležité je predstierať rozhodovanie, ako keby nebolo rozhodnuté vopred. Treba vyvolať zdanie spravodlivosti, tu a na tomto mieste dať váhu rozsudku, na ktorom sa už predtým dohodli iní a inde. Poprava je len zaužívané a účelné naplnenie zámeru.

Celý život sa bojíme, na koho príde, prípadne kedy príde na nás. Cirkevný rok je od Narodenia po Ukrižovanie zbieranie informácií o Ježišovi, aby sa úmyselne mohol dokonať justičný omyl. Veľká noc nám pripomína, že súd nad Ježišom nevykonali babráci. Veľrada a Pilát konali v zhode, odborne a znalecky, podľa náboženského zákona a rímskeho práva. Nad technicky dokonalou vraždou bzučala propaganda. Veľrada naznačila, že koná v záujme vyššej diplomatickej hry s Rímom. Pilát naznačil, aby sme sa tak veľmi nepozerali súdu na prsty, ale brali veci skôr filozoficky. Spoločne sa nechali podporiť ľudom, ktorý kričí aby kričal a nerozozná hosana od ukrižuj.

Veľradu neospravedlní žiadna teológia blaženej viny, ktorá nám dala Spasiteľa. Miestodržiteľ si nemôže len tak umyť ruky. Z toho, čo pretrpel Ježiš, a s ním a pred ním a po ňom stámilióny ľudí, sa nedá vyvliecť. Veľká noc je sviatok, ktorý nás vracia do reality aj dnešného života. Veľká noc je obdobie, v ktorom sa nevyrovnávame len s Ježišovými katmi a sudcami, ale s každou popravou a každým hrobom všetkých vekov. Monster procesy a genocídy celých ľudských dejín volajú po zmŕtvychvstaní. Veľká noc je Sviatok, ktorý nás povzbudzuje, aby sme v tomto úmornom svete aspoň dajako vládali žiť, aby sme aspoň trochu verili nezomrieť.

 

 

 

 

Shares