Mária 2.0

Peter Križan13. 5. 2019

Týždňový štrajk za práva žien v katolíckej cirkvi

autorka: Lisa Kötter, Münster, Spoluiniciátorka cirkevného štrajku „Maria 2.0“

Shares

Od 11. do 18. mája prebieha v Nemecku a v Rakúsku akčný týždeň za práva žien v cirkvi. Iniciatíva vznikla v spoločenstve katolíckych žien diecézy Münster (len v tejto diecéze sa do akcie prihlásilo 25 farností). Heslom sa stal aktualizovaný obraz ženy, Mária vo verzii 2.0.

Historická Mária bola tichá a pokorná, pozorovala a slúžila. Súčasná Mária vo verzii 2.0 chce viac ako len zabrániť mužom v mocenskom zneužívaní cirkevného úradu. Chce hovoriť a podieľať sa rovnoprávne a rovnohodnotne na živote spoločenstva katolíckej cirkvi.

Forma štrajku je bojkot kostolov. Ženy nevstúpia do kostola, nezúčastnia sa liturgie, ktorú celebruje kňaz v kostole, nebudú kňazovi, kostolu a farnosti poskytovať žiadne služby. Aktivistky a ich podporovateľky (podporovatelia) sa budú modliť, spievať a zhovárať pred kostolom. Okrem plagátu a obrazov umlčanej Márie, podobných ako namaľovala Lisa Kötter, sa oblečú do bieleho, priestor ozdobia bielymi tkaninami a na zem pred kostolom rozprestrú biele obrusy.

Iniciatíva adresovala svoje požiadavky pápežovi Františkovi, od ktorého žiadajú

  • radikálnu obnovu katolíckej cirkvi a rovnoprávny prístup žien ku všetkým cirkevným úradom
  • zbaviť úradu všetkých zneužívateľov a všetkých, ktorí ich kryli
  • vydať všetkých páchateľov svetskej moci
  • zrušiť povinný celibát
  • uviesť cirkevnú sexuálnu morálku do súladu s reálnym životom.

Žien je väčšina. Doteraz a neustále sú svojou tichou služobnou podporou mužského kléru stĺpmi cirkvi, ktoré si nikto nevšíma. Štrajk chce ukázať, ako dopadne cirkev, keď jej stĺpy odoprú poslušnosť.

Shares