Milosrdenstvo namiesto zamietnutia

Peter Žaloudek18. 3. 2021

List pápežovi za rehabilitáciu Hansa Künga

Zdroj: Catholic Heral

Shares

 

V súvislosti s Nadáciou Herberta Haaga, ktorá nedávno ocenila Ondreja Prostredníka, je dobré pripomenúť, že spoluzakladateľom a dlhoročným prezidentom tejto nadácie bol aj známy švajčiarsky teológ Prof. Dr. Hans Küng, ktorému pápež Ján Pavol II. odňal v roku 1979 právo ucíť teológiu v priestoroch katolíckych univerzít.

Pri príležitosti jeho 93. narodenín (19. marca 1928) uverejnili rakúske katolícke noviny, pod titulom Milosrdenstvo namiesto zamietnutia, list Christopha Leitla, v ktorom  prosí pápeža o rehabilitáciu Hansa Künga.
Potešilo ma, že list bol zverejnený oficiálnymi rakúskymi katolíckymi médiami. Prial by som si, aby tomu bolo aj na Slovensku a v Čechách.

 

Prinášam niektoré časti listu:

„Napriek tomu, že už je neskoro, bolo by to úžasné gesto, keby bol Hans Küng rehabilitovaný“, píše vo svojom liste adresovanom pápežovi Christoph Leitl, niekdajší prezident Hospodárskej komory Rakúska, v súčasnosti prezident európskej hospodárskej komory EUROCHAMBERS.

„O Hansovi Küngovi sa v poslednej dobe mlčí. Iniciovaním ´Svetového étosu´ (Weltethos) založil dielo, ktoré ďaleko presahuje hranice katolíckej dogmatiky a má nesmierne vzácnu hodnotu. Avšak katolícka hierarchia sa na neho stále pozerá ako na teológa, ktorý si za svoje kritické názory zaslúžil prísne potrestanie.“  Hans Küng oslávi 19. marca 93 rokov. Pre Christopha Leitla je to signál, aby tomuto zaslúžilému spolubojovníkovi za šírenie viery bolo aspoň na sklonku života preukázané milosrdenstvo.

Christoph Leitl, angažovaný katolík, v liste pápežovi Františkovi ďalej píše: „Hans Küng vybudoval pre mnohých ľudí most k viere, enormne prispel k zmieru medzi rôznymi náboženstvami a okrem toho sa neustále angažuje za etiku v ekonomike. Teológ, ktorý sa takýmto spôsobom zasadzuje za zblíženie ľudí s Bohom, si zaslúži namiesto zamietnutia uznanie.“ Leitl očakáva pápežovu reakciu. Poďakovanie od Hansa Künga za tento list už dostal…

Shares