Nábožné výlevy, Parabible a kakangelium

Peter Križan18. 2. 2019

Že Ježiš bol človekom, znamená napríklad aj to, že chodil na záchod
Shares

Artfórum v Bratislave 11. februára 2019, Alexander Flek s čitateľmi.

Parafrázovať znamená voľne prerozprávať alebo pretlmočiť a nezmeniť pritom význam alebo zmysel. Napriek tomu, že parafrázy starých textov by mohli viesť ku zdnešneniu a lepšiemu porozumeniu, náboženské autority sa ich boja. Osobujú si nárok na jediný správny preklad a výklad starých textov. Keď pre 50 rokmi premietali film P. P. Passoliniho Evanjelium podľa Matúša, farár nám zakázal ísť do kina, lebo Passolini je komunista a Ježišov príbeh sa v skutočnosti odohral úplne inak. Pred 40 rokmi vyšiel u nás román Thomasa Manna Jozef a jeho bratia. Farár nás pred ním varoval, lebo v Biblii má síce Jozefov príbeh veľa veršov, ale ak ich spisovateľ prepísal do trojdielneho románu, tak všetko je len výmysel. U starých rodičov som v šuplíku kuchynského stola našiel hrubú čiernu knihu s ohmatanými listami. Prijal som vysvetlenie, že sú to „vývevy“, až neskôr som zistil, že vývevy sú výlevy. Nábožné výlevy.

Dielo ako Parabible môže človeka ochrániť pred duchovným zneužívaním úradníkmi cirkvi. Parabible od nás nechce, aby sme si prepísali starú doslovnosť a učili sa zasa naspamäť, ako to Ježiš skutočne konal, alebo ako to naozaj povedal. Chce nás naopak od doslovnosti oslobodiť, chce nás vymaniť z pasce duchovného zneužívania a chce nám pomôcť hľadať zmysel. Niekoľko myšlienok Alexandra Fleka:

biblická správa je mnohem lepší než bychom si mysleli

Parabible má smysl jenom když existuje Bible

v parafrázi bible je smysl důležitější nežli změna kulis

že je Ježíš Kyrios = Pán, znamená: my nebudeme hajlovat císaři, neboť naše autorita je Ježíš

Parabibli propaguje aj Martin C. Putna.

Vo svojom videoblogu sa nás pýta, či vieme, čo znamená kakangelium? Nemci majú slovnú hračku Frohbotschaft / Drohbotschaft. Radostnú správu a dobrú zvesť evanjelia nahradila úradná cirkev zákazmi, nariadeniami a peklom. Z dobrej zvesti spravila hrozivé posolstvo – kakangelium. Putnovi to ponúklo možnosť pohrať sa s inou asociáciou. Ak niekto na nás v mene kresťanstva chrlí síru, tak kakangelizuje. Kakanica namiesto hrozby, ale rozumieme.

Kto bol minulý pondelok na Fleka, měl kliku. Budeme bezradne stáť pri kľučke dverí do Artfóra nad doslovným prekladom? Šťastie je po nemecky Glück. Klika je skomolené Glück. Máme teda aj šťastie aj Glück aj kliku, že môžeme namiesto nábožnej vývevy čítať Parabibli.

Shares