Nemáme strach z konania dobra!

Peter Žaloudek25. 9. 2015

Vyjadrenie kardinála Schönborna a viedenskej arcidiecézy k problematike utečencov.
Shares

Na stránke viedenskej arcidiecézy sa 23. septembra 2015 objavila výzva k podpisovej akcii. Ako prvý ju podpísal kardinál Schönborn.

Uvádzam doslovný slovenský preklad a link, na ktorom je možné výzvu podpísať.

Nemáme strach z konania dobra!

Veľký počet utečencov sa stal pre Európu výzvou, ktorú bude možné zvládnuť len spoločným úsilím všetkých dobrých síl. Je potrebné veľké množstvo opatrení, predovšetkým však rozhodné konanie za účelom zvyšovania bezpečnosti v tých regiónoch, odkiaľ uteká najviac ľudí.

My ale chceme tu a teraz, na tomto mieste, kde žijeme a pracujeme, v našom konkrétnom prostredí poskytnúť trpiacim ľuďom službu. Ľudí, ktorí k nám prichádzajú ako utečenci, chceme privítať s otvoreným srdcom. Chceme napomáhať k tomu, aby mali dostatok jedla a pitia, strechu nad hlavou, aby boli priateľsky prijatí a našli čo najskôr nový zmysel života.

Uvedomujeme si, že táto úloha nie je ľahká a vyžaduje od nás mnohé skúšky. Avšak svedectvo toľkých tisícov ľudí, ktorí pomáhajú a spontánne prikladajú ruku k dielu, v nás vyvoláva vďaku, vzbudzuje v nás rešpekt a zároveň nás uisťuje o tom, že Európa dokáže zvládnuť túto skúšku bez toho, aby stratila svoju identitu.

Kresťanské dedičstvo našej kultúry nepripúšťa ani predsudky, ani prvopočiatočnú neopodstatnenú nedôveru a ani pohŕdajúci pohľad na cudzinca. Kresťanská Európa vie, že Kristus sa identifikuje s cudzincom a bezdomovcom a vyzýva k prijatiu takýchto ľudí. Súhlasíme s nutnosťou právnych postupov úradov, uvedomujeme si potrebu myslieť na bezpečnosť a súhlasíme s opatrnosťou voči fanatikom, ale nemáme strach z konania dobra.

Shares