Nemusia odsúdiť Oroscha. Stačí ak odsúdia hriech.

Peter Križan6. 11. 2022

Pred 10 rokmi sa nikto z biskupov a kňazov nezastal Bezáka.
Dnes sa nikto z biskupov a kňazov nevyhradil voči Oroschovi.

Shares

V trnavskej cirkevnej obci koluje Oroschov akože interný obežník pre kňazov v jeho jurisdikcii. Čo v tomto zmysle znamená interný? Že o jeho obsahu sa nesmie dozvedieť nik okrem kňazov vo farnostiach? Že sa o ňom nemá dozvedieť nikto z kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok, katechétov, katechétok, cirkevných právnikov, exorcistov, kostolníkov? Že sa o ňom nemá dozvedieť nikto z biskupov na Slovensku, žiaden úrad vo Vatikáne vrátane pápeža, žiaden veriaci rimokatolík na celom svete? Nikto z ľudí mimo cirkvi? Ani župan? Ani ombudsmanka?

Interný znamená, že je to len informácia pre osobnú spotrebu farára oboslaného prípisom? Že sa farár vôbec nemá podľa neho riadiť? Že Oroschove myšlienky, obsah, ducha (sic!) nemá podať nikomu ďalej? Nemá v duchu obežníka kázať, vyučovať? Nemá ho používať pri osobnej pastorácii, pri duchovnom vedení, pri spovedi?

Čaká sa na jeden jediný prvý hlas z prostredia KBSky. Veď ani nemusí odsúdiť Oroscha. Stačí ak podľa jeho návodu odsúdi hriech.

Shares