Nie splynutie, ale vzájomný rešpekt a spoločná cesta

14. 6. 2017

Katolícky čestný doktorát udelený po prvýkrat evanjelickému biskupovi.
Shares

Pod týmto titulom uverejnili rakúske média správu o tom, že 31. mája tohto roku udelila katolícka teologická fakulta v Salzburgu čestý doktortát z teológie luterskému biskupovi Dr. Michaelovi Bünkerovi. Slávnostnej cerémonie sa okrem iných hostí zúčastnil i rakúsky prezident Dr. Van der Bellen a salzburgský arcibiskup Franz Lackner.

Katolícka univerzita chce týmto aktom vyznamenať „výnimočného teológa, ktorý hlasom sebevedomého evanjelického kresťana zásadne poukazuje na miesto kresťanskej spoločnosti v civilnej spoločnosti Rakúska“ – povedal doktor fundamentálnej teológie a zastánca ekumény Gregor Maria Hoff, ktorý bol spolu s dekanom fakulty Dietmarom Winklerom iniciatórom ocenenia.

Vo svojej ďakovnej reči Bünker okrem iného povedal, že Luther nebol žiadnym reformným katolíkom, ale išlo mu o celkom inú, novú formu cirkvi.

Ekumenický model, ktorý by nejakým sposobom umožnil splynutie katolíckej cirkvi s evanjelickou nevidí Bünker ako reálny. Vie si ale predstaviť vzájomné rešpektovanie sa a zároveň spoločnú cestu týchto dvoch cirkví.

V roku Martina Luthera je to akoby prvá lastovička prinašajúca oteplenie a zmenu vo vzťahu katolíckej cirkvi k evanjelickej. Treba len dúfať, že nezostane len pri tomto ojedinelom a krásnom akte, ale príklad si zoberú i cirkevní predstavitelia na Slovensku a inde.

Podľa týždeníku JA, Neue Kirchenzeitung zo dňa 11. júna 2017,  spracoval Peter Žaloudek

Shares