Obhajujeme našu otvorenú spoločnosť

14. 1. 2015

Dialóg namiesto krvavého hecovania.
Shares

Foto: Kurier.at

Halíkov názor rešpektujem, ale dovolím si mať iný názor.

Žijem už dlhodobo v Rakúsku, pomaly to už bude 33 rokov. Na rozdiel od Česka či Slovenska tu žije vyše pol miliona moslimov, v Nemecku ich žije 4 milióny a v iných západných krajinách je to podobné…

Okrem toho tu žijú členovia všetkých možných náboženstiev, o akých sa zatiaľ ľuďom na Slovensku a v Čechách ani len nesníva, lebo ani zďaleka neprijímajú toľko utečencov z rôznych krajín sveta, ako je to bežné na “Západe.”

Rád by som poukázal na reakciu šéfredaktora Helmuta Brandstättera druhého najrozšírenejšieho deníku v Rakúsku KURIER. Jeho názor je diametrálne odlišný odHalíkovho názoru. A ja sa s týmto názorom stotožňujem bytostne oveľa viacej, než s Halíkovým. Okrem iného i preto, že cituje Henryho Kissingera, ktorý považuje dobu osvietenstva za prelomovú v dejinách ľudstva. Katolícka cirkev na Slovensku tento dejinný fakt zrejme až dodnes nepochopila a neprijala…”

Originálny článok Helmuta Brandstättera  v nemčine je možné čítať na webe Kurier.at.

 

Slovenský preklad:

V novembri 2011 zdemoloval molotovový koktejl redakciu satirického francúzskeho magazínu Charlie Hebdo. Reakcia satirikov: v nasledujúcom čísle ukázali na titulnej strane obraz karikaturistu bozkávajúceho sa s moslimom a k tomu tieto slová: „Láska je silnejšia ako nenávisť.“

Vraždy z Paríža svedčia zatiaľ o opaku. Ak budeme však teraz konať správne, je to veľká šanca,  že tento opak bude mať len dočasnú platnosť. Včera bola nenávisť totálne vykoľajených extrémistov silnejšia. V našej modernej, liberálnej spoločnosti sme sa však už za cenu veľkých obetí naučili riešiť konfliktné strety záujmov civilizovane. Žiadna iná alternatíva k tomu neexistuje. To, čo k sebe cítime, nemusí byť okamžite láska, ale spôsob zaobchádzania v čoraz komplexnejšom spoločenskom systéme musí vychádzať z práva a rešpektu. Kto to zneužíva, musí byť prostredníctvom zákonných usporiadaní prinútený k tomu, aby sa to naučil.

Henry Kissinger vo svojej knihe „Svetový poriadok“ píše, že kresťanstvo sa v priebehu dejín naučilo rozlišovať medzi tým, čo je cisárovo a tým, čo je Božie. Nie vždy totiž tomu tak bolo. Obrovským prínosom k zmene bolo obdobie osvietenstva.  Islam slávil veľmi skoro politické úspechy a tam, kde sa dodnes prezentuje politicky, doposiaľ tieto rozdiely neakceptuje a ani sa to nenaučil. Podľa moslimských predpisov zmluvy často neplatili na dobu trvalú, ale len tak dlho, dokiaľ neboli moslimovia dosť silní na to, aby sami mohli presadzovať svoju voľu.

Apel na všetkých: Dialóg namiesto krvavého hecovania.

Moslimovia žijúci u nás a majúci samozrejme právo praktizovať svoju vieru, ako chcú, musia rozumieť nášmu právnemu systému. V našej laicizovanej spoločnosti musíme trvať na tom, že každý jeden akceptuje oddelenie cirkvi od štátu a podľa toho sa riadi. Našími nepriateľmi nie sú moslimovia, našími protivníkmi sú nepriatelia našej otvorenej spoločnosti.

Preklad z nemčiny: Peter Žaloudek

 

Shares