Ondrej Prostredník získal cenu za slobodu v cirkvi

9. 3. 2021

Ak chce cirkev zostať relevantná pre budúcnosť, musí dokázať znovu objaviť, ctiť a rozvíjať hodnotu slobody

Ondrej Prostredník

Shares

 

Ondrej Prostredník získal medzinárodnú Cenu za slobodu v cirkvi, ktorú udeľuje prestížna švajčiarska nadácia Nadácie Herberta Haaga. Cenu získal za jeho postoje na obhajobu spolužitia osôb rovnakého pohlavia na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a obhajobu práv LGBTI ľudí v slovenskej spoločnosti.

Cena bola odovzdaná prostredníctvom online eventu v nedeľu 7. marca 2021.

Je načase, aby cirkvi uznali homosexualitu ako variant ľudskej sexuality a ľudských vzťahov. Táto myšlienka spája všetkých tohtoročných štyroch laureátov, spomedzi ktorých je Ondrej Prostredník jedeným z výhodnej časti Európy.

Homosexualita je vážnou výzvou pre cirkvi po celom svete. Hoci mnohé štáty už pristúpili k zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, cirkvi menia svoje postoje len veľmi pomaly. Švajčiarska nadácia Herberta Haaga, ktorá sa zasadzuje za slobodu v cirkvi, preto ocenila ľudí, ktorí sa verejne postavili za to, aby cirkvi prestali šíriť diskriminačné názory voči párom rovnakého pohlavia.

Pre pandemické opatrenia bolo slávnostné odovzdávanie ceny v marci 2020 v Luzerne presunuté na rok 2021. Teraz sa uskutočnila formou online vysielania programu s názvom  Božia láska je pestrá, pozostávajúceho z videoprofilov laureátov a diskusie s profesorom morálnej teológie Stephanom Goertzom o akceptácii homosexuality v učení cirkvi.

 

 

„To, čo z cirkvi v mojej krajine čoraz viac robí vedľajšiu záležitosť, je jej neschopnosť poctivo teologicky reflektovať naliehavé otázky liberálnej spoločnosti. Najmä v prípade luteránskej cirkvi to považujem za fatálny odklon od toho, čo je pre mňa najdôležitejším ovocím reformácie a to je oslobodenie jednotlivca spod moci hierarchie,“ uviedol Ondrej Prostredník v reakcii na udelenie Ceny Herberta Haaga.

„Ak chce cirkev zostať relevantná pre budúcnosť, musí dokázať znovu objaviť, ctiť a rozvíjať hodnotu slobody. Iba tak sa môže stať agentom zmierenia v spoločnosti, ktorá zlyháva ako spoločenstvo založené na solidarite,“ dodáva Prostredník. Získané ocenenie vníma nielen ako uznanie svojho odhodlania slobodne sa vyjadrovať v autoritárskej a čo sa týka plurality, deficitnej cirkvi. Je pre neho tiež naliehavým záväzkom meniť cirkev na priestor slobodnej diskusie a miesto inklúzie, v ktorom je rešpektovaná a vítaná pluralita a rozmanitosť.

Spolu s Ondrejom Prostredníkom Cenu Herberta Haaga prevezmú:

  • Hedwiga Porschová, katolícka teologička, ktorá prišla o svoje zamestnanie v katolíckej cirkvi po tom, čo vstúpila do manželstva so Sylviou Gebhartovou. Dnes pôsobí ako evanjelická farárka v Coburgu.
  • Pierre Stutz, švajčiarsky autor a duchovný poradca, ktorý sa zasadzuje za religiozitu v súlade so životom a píše o erotickej spiritualite. Do roku 2002 pôsobil ako katolícky kňaz. Po vstupe do manželstva s Haraldom Wessom odišiel z cirkevnej služby a žije v Osnabrükcu.
  • Ekumenické združenie Homosexuáli a cirkev (HuK) sa od roku 1977 usiluje o zvyšovanie akceptácie gejov a lesieb a ich partnerstiev a rodín v cirkevnom a náboženskom prostredí. Zaujíma verejné stanoviská a podieľa sa na vedeckých štúdiách v tejto oblasti.
Shares