Pápež František je „Lutherovým pokračovateľom“

Peter Žaloudek3. 11. 2017

V jubilejnom roku Martina Luthera bolo povedaných mnoho podnetných, erudovaných a odvážných myšlienok. Prirovnať Luthera k pápežovi Františkovi by však čakal len málokto…
Shares

Foto: Rozhovor pápeža Františka s Thomasom Schirrmacherom počas synody o rodine v Ríme v roku 2015 (www.thomasschirrmacher.net)

Pápež František je „Lutherovým pokračovateľom“. Takto sa vyjadril o pápežovi Františkovi evanjelický teológ Thomas Schirrmacher, ako o tom informuje rakúsky katolícky týždeník JA: „Pápež František je mužom Biblie. Otvorí ju a z textu hneď číta jej odkaz pre dnešnú dobu. Má k nej osobitný, priamy vzťah. Stal sa tak podobným Lutherovi a jeho verným pokračovateľom.”

Prof. Dr. Thomas Schirrmacher je predsedom teologickej komisie celosvetovej evanjelickej aliancie, je zároveň i prezidentom medzinárodnej rady pre ľudské práva International Society for Human Rights, posobí taktiež vo funkcii univerzitného profesora a je i šéfteológom renomovaných nemeckých novín “Die Zeit” v ich pravidelnej teologickej prílohe Christ & Welt– kresťan a svet.

Podľa Schirrmachera majú dnes predstavitelia všetkých cirkví priame spojenie s pápežom. František tak vytvoril bezprecedentný, ale pritom  „normálny stav“ komunikácie. U predchádzajúcich pápežov bolo čosi také nemysliteľné. Pritom je  komunikácia nielen predpokladom, ale i kľúčom k ekuméne a bezpodmienečnou súčasťou interreligiózneho dialógu.  Schirrmacher zdôraznil, že obdivuje Františka okrem iného i preto, lebo sa snaží o čosi, čo vlastne ani nie je možné. Pred časom označil Vatikánsku kúriu za jednu z najhriešnejších a najviac skorumpovanú a citoval tak skoro doslovne Martina Luthera pred 500 rokmi.

Schirrmacher je ale znechutený z kritiky konzervatívných kruhov katolíckej cirkvi na adresu pápeža. Povedal: „Dnes sa verejne diskutuje o tom, aké možnosti odporu voči pápežovi by mali byť najúčinnejšie. Z pohľadu protestanta je čosi také opakom katolíckosti. Vatikán sa navyše  tvári tak, ako keby sa jednalo len o malú skupinku kritikov, pritom je však evidentné, že ide o obrovskú presilu odporcov jeho reformne orientovaného pontifikátu…“

Podľa novín JA, Neue Kirchenzeitung č. 45, z 5. novembra 2017, strany 6, z nemčiny spracoval Peter Žaloudek

Shares