Pápež prehovoril, naši biskupi mlčia

Peter Križan26. 9. 2021

krev, jež znovu vytryskla, skapává do proslovů
Shares

Z výstavy Stratená dominanta Strateného mesta (Židovská náboženská obec, Bratislava, 2019)

Nedeľná nekázeň denníka N a odkaz na podcast.

V ježišovskom Betleheme sa súhra viacerých planét stala znamením nového rátania času, ktorý je nám vymedzený na zemi (AD, anno domini, od domnelého dátumu Ježišovho narodenia). V tomto roku nula mali Židia za sebou už 3.761 rokov podľa svojho rátania vekov (AM, anno mundi, od domnelého stvorenia sveta).

Pred pár dňami nastala v Bratislave tiež nevídaná a na rozdiel od pohybu nebeských telies určite neopakovateľná konjunkcia udalostí. V slnečnom počasí babieho leta pripomenul na Rybnom námestí v Bratislave pápež František slovenským katolíkom ich dejinné zlyhanie, keď rovno pred 80. rokmi prijali vládne nariadenie, ktoré spravilo zo židovských spoluobčanov podľudí tretej kategórie.

Za niekoľko minút povedal viac ako všetci slovenskí biskupi, vrátane evanjelických a pravoslávnych, za 30 slobodných rokov od Nežnej revolúcie.

pápežovho prejavu sa nedá citovať, treba si ho znova vypočuť a treba si ho viackrát prečítať celý. Pápežov príhovor patrí do učebníc dejepisu a odporúčam ho ako povinnú literatúru. František si pomník nami zbúranej synagógy uctil ako najsvätejšie miesto, na ktorom si vyzul sandále a hovoril a hovoril… Kontrastuje s uši trhajúcim tichom slovenských biskupov.

Do pápežovej spoločnosti sa hodí Karel Kryl, ktorý žil od roku 1969 ako emigrant v Mníchove, neďaleko koncentračného tábora. V zbierke piesní Maškary z roku 1970 má aj blues o Dachau. V texte pesničky počujem:

… zlý sen se vrací znovu

Jsou dosud v oknech střepy skla

a krev, jež znovu vytryskla

skapává do proslovů…

Do príhovoru pápeža Františka nakvapkala pokora, láskavosť, bratstvo, prosba o odpustenie a nádej na spoločné putovanie do nebeskej vlasti.

Shalom.

Karel Kryl, Dachau Bues:

 

 

 

 

Shares