Pár slov o sexualite

Peter Žaloudek9. 3. 2023

alebo cirkevný kríž so sexualitou

Shares

Bez ohľadu na to, aký má kto názor na pontifikát bývalého pápeža Ratzingera, medzi jeho výroky patrí tiež konštatovanie, že kresťanská viera má veľa spoločného s rozumom… Je to výrok, za ktorý som mu vďačný. Na Ratzingerovo vyjadrenie som si spomenul pri čítaní článku „Cirkevný kríž so sexualitou“, v rakúskych novinách Die Furche. Autorom článku je univerzitný profesor a psychoanalytik z Innsbrucku Josef Christian Aigner. Z článku citujem nasledujúcu pasáž:

„Existuje mnoho príkladov, na základe ktorých je možné konštatovať, že cirkvou nariadená sexuálna morálka je nielen archaický, ale voči človeku aj nepriateľský konštrukt. Väčšina nariadení, ako napríklad celibát, nemajú buď žiadne alebo len veľmi pokrivkávajúce biblické opodstatnenie. Ak je sexualita „Božím darom“, prečo je teda tak „démonizovaná“, ako sa to v cirkvi a jej dogmách deje? Prečo nie je možné vstúpiť do úprimného antropologického a psychologického dialógu za účelom tolerantnejšieho a menšín rešpektujúceho – z môjho pohľadu tiež milosrdnejšieho – prístupu k človeku? Tak, aby sme strach pred ženami, ako druhotriednymi bytosťami a zdrojmi hriechu, konečne hodili cez palubu?! Tak, aby kňazi neboli odsúdení k povinnému celibátu, ale aby mali možnosť zvoliť si slobodnú cestu k zodpovednému sexuálnemu životu?! Keď pritom je verejným tajomstvom, že dvojitá morálka jedincov sa odjakživa toleruje…

Po toľkých rokoch, čo prepukli sexuálne škandály a zneužívania v cirkvi, sa pýtam, čo všetko sa ešte musí stať, než sa otázky ohľadom sexuality konečne postavia do pokornej, sebakritickej a na realite faktov zakladajúcej sa reflexie. Alebo má snáď niekto strach, že sa na povrch vyplaví Freudom už dávno pomenovaný fakt, že ľudí nie je možné ovládať lepšie, než potlačovaním primárneho ľudského pudu, v človeku tak umelo vyvolávajúc výčitky svedomia?

Odhliadnuc od toho, že čoraz viac ľudí neberie takéto nariadenia cirkvi vážne, ba dokonca kvôli ním cirkev húfne opúšťa, je najvyšší čas tento trend zastaviť a konečne pristúpiť k otvorenej forme dialógu umožňujúceho osobný rast…“

Die Furche, 2. marca 2023, Josef Christian Aigner, Das kirchliche Kreuz mit der Sexualität, Cirkevný kríž so sexualitou, str. 15

Preklad z nemčiny: Peter Žaloudek

Shares