Katolícki biskupi sú stále zahľadení hlavne do seba

Rasťo Kočan1. 1. 2021

V Pastierskom liste biskupov do začiatku roka 2021 nenájdeme žiadne duchovné rady ako žiť kresťanstvo počas pandémie a zatvorených kostolov. Začína sa totiž kampaň pred Sčítaním ľudu.

Autor: Jomarc Cala (Unsplash)

Shares

 

Katolícki biskupi každoročne uverejňujú na začiatku občianskeho roka svoj novoročný Pastiersky list.  Aj tento rok prvého januára zverejnili svoje poslovo veriacim.

Mnohí komentátori v mnohých médiách sa zhodujú že rok 2020 bol jedným z najťažších rokov, nie len pre Slovensko ale pre celý svet. Bol možno najťažším od konca 2. svetovej vojny.

Pandémia nám všetkým zásadným spôsobom poznačila každodenný život. A pretože vírus nepohrdne žiadnym miestom, kde by sa mohol medzi ľuďmi šíriť, karanténne opatrenia v roku 2020 obmedzili aj stretávanie sa v chrámoch. Veriaci zažili „čudnú“ Veľkú noc a takisto „divné“ Vianoce. Aj rok 2021 sa začína rovnako, zákazom slúženia verejných bohoslužieb. A náznaky konca pandémie zatiaľ nevidieť.

Možno sa očakávalo, že sa biskupi sa v novoročnom Pastierskom liste vyjadria k tomu, ako žiť kresťanstvo v dobe pandémie. Dajú odporúčanie, ako nabrať duchovnú inšpiráciu v čase zatvorených kostolov. Poukážu na to, čo znamená byť kresťanom-katolíkom, keď sviatosti nie sú tak ľahko dostupné.

Možno sa očakávalo, že biskupi vyzvú v tejto dobe k vzájomnej ohľaduplnosti a solidarite. Že vyzvú k zvýšenej vzájomnej pomoci vo farnostiach.

Možno sa čakalo, že vyzvú veriacich, že sa nemajú obávať očkovania proti COVID-u, lebo to pomôže ochrániť životy mnohých starších veriacich (a kňazov) a môže pomôcť významne urýchliť porazenie choroby (čo je aj  oficiálne stanovisko Katolíckej cirkvi k očkovaniu proti COVID-u).

Pandémii sú však v liste venované presne dve vety a žiadnu radu ani povzbudenie tam však nenájdeme.

Novoročný Pastiersky list obsahuje 1 254 slov. A 811 z nich sú venované inej téme – Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov,  ktoré má prebehnúť na jar v tomto roku.

Prečo biskupi venovali Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 takmer dve tretiny Pastierskeho listu?

 

Vyzerá to tak, že katolícki biskupi sa jednoducho pragmaticky rozhodli, že poslovom veriacim do začiatku roka 2021 je kampaň za udržanie ich vplyvu na spoločnosť.

 

 

Kým politici dostávajú od voličov spätnú väzbu vo voľbách každé štyri roky, slovenské cirkvi dostávajú od občanov „vysvedčenie“ raz za desať rokov. A to práve v roku, ktorý končí jednotkou.

Od toho, koľko ľudí sa v Sčítaní ľudu prihlási k jednotlivej konkrétnej cirkvi závisí na najbližších desať rokov jej vplyv v očiach vládnej politickej garnitúry.  Pokles počtu ľudí, ktorí sa k jednotlivej cirkvi prihlásia, by znížil jej politickú „váhu“ a vyjednávaciu pozíciu.

Zníženie počtu ľudí, ktorí sa k cirkvi hlási by aj vyvolalo množstvo nepríjemných otázok prečo cirkvi stratili dôveryhodnosť a ešte viac a ešte nepríjemnejších otázok, aké to bude mať dôsledky.

Dôležité je aj to, že od počtu veriacich v Sčítaní sa priamo odvíja aj výška finančných príspevkov, ktoré potom 10 rokov bude každá cirkev od štátu dostávať.

Vyzerá to tak, že katolícki biskupi sa jednoducho pragmaticky rozhodli, že poslovom veriacim do začiatku roka 2021 je kampaň za udržanie ich vplyvu na spoločnosť.

Biskupi sa rozhodli,  že je to dôležitejšie ako duchovná reflexia pandémie, povzbudenie do nasledujúcich ťažkých mesiacov a týždňov karantény, duchovná pomoc chorým alebo príbuzným obetí COVID-u alebo pomoc pre celú spoločnosť prekonať klamstvá, ktoré šíria (aj katolícki) antivaxeri.

Úradná Katolícka cirkev na Slovensku dala v tohtoročnom Pastierskom liste najavo, že je stále zahľadená hlavne do seba a ako najdôležitejšie vníma  predovšetkým svoje problémy a svoje témy.

Takto to asi vyzerá, keď svieca stráca svetlo a soľ stráca chuť.

Shares