Požehnané Vianoce 2014

Kristína a Peter Križanovci29. 12. 2014

Tradičný vianočný pozdrav manželov Križanovcov
Shares

Věřím-li ve věčný život, pak vím,
že tento svět není tím posledním,
že stávající poměry nejsou věčné,
že veškeré politické i náboženské
instituce včetně hierarchií mají provizorní charakter;
rozdělení lidí na třídy a rasy, na chudé a bohaté, vládnoucí a ovládané je dočasné;
svět je proměnlivý, můžeme jej měnit.

Hans Küng

Tento rok sa nám prvý raz stalo, že abonentný cyklus v Slovenskej filharmónii nekončil vianočným koncertom, ale hrali Faurého Rekviem. Tipovali sme, že dajú netradične Tichú noc ako „prídavok“. Nie, nedali…

Tento rok sa nám prvý raz videlo, že množstvo vianočných reklám kulminovalo vlani. Reklám, ozdôb a svetiel nie je pozorovateľne viac. Vnímaví k ohrozeniu budeme asi aj Silvestra sláviť menej bujaro. Do blízkej budúcnosti nahliadame s nádejou, že ostaneme uchránení od rizík, ktoré visia vo vzduchu.

To dôležité sa už medzi nami narodilo. Porozumeli sme a prijali, že ak má a môže byť lepšie, tak záleží aj na nás. Toto sú dnes pre nás Vianoce, začiatok (večného) života, semienko (naozaj) odumreté v zemi.

Ku koncu života

Shares