Požehnané Vianoce 2017

Kristina a Peter Križanovci3. 12. 2017

... prajú Križanovci
Shares

V tomto potemnělém světě nemáme my slabí jinou naději,

než že v něm rozmístíme drobná světla.

Jsou znamením adventu,

podobně jako svíce v podzimním šeru zvěstující vzkříšení.

Jakub S. Trojan (… nástin teologie průšvihu) 1975

Milí naši,

spor o zmenu pásma na zimný čas má argumenty v biorytme, hospodárnosti aj v pôžitku dlhých letných večerov. Potrebujeme svetlo a potrebujeme nádej. Svetlo hviezd nám vie vziať hmla, ale aj veľkomesto. Pre svetlá veľkomesta nevidíme svetlo hviezd. Nádej nám vie vziať násilný vládca, ale aj nedočkavosť. Že sa práve teraz nevieme dotknúť budúcnosti, po ktorej túžime, strácame nádej.

Boli také televízne súťaže, v ktorých sme hlasovali ich vypnutím. Na znamenie súhlasu všetci diváci zhasli svetlá a vypli spotrebiče. Pokles odberu v elektrárni mal reprezentovať počet hlasov „za“. Ale bolo aj inak. Vo výročitý deň 21. augusta sme o deviatej večer dávali do okna sviečku. Milióny sviečok v československých oknách svietili na cestu budúceho odchodu posledných tankov. Ako z drobných mincí v čiapke tuláka môže byť fľaša vína, tak z drobných nádejí môže byť nový svet. Nádej nie je zaklínadlo, že „bude dobre“, ale prepája nás na hodnoty a dotýka nás s podstatou, že naše konanie má zmysel kvôli zmyslu samotnému. Na to nie je nevyhnutne potrebný formálny úspech. Posledné slovo nemá tma, smrť a zmar. Nádej adventu vyjadruje kresťanstvo aj krstom a podobenstvom o vzkriesení. Malá sviečočka v rukách krstniatka odkazuje k nádeji, že svieti večné svetlo.

Bola Husova aj Lutherova reformácia. Ich svetielka blikali 500 – 600 rokov, aby sme ich dnes videli jasnejšie ako ich bolo vidno v čase, keď sa tie lampôčky nádeje zažínali. Koľko nádeje nevidíme dnes? Pozerajme s naširoko otvorenými očami. Sviečočky nádeje neoslepia, veď ich sotva vidno. Potrebujú naše nazeranie, naše prorokovanie a našu nádej, aby raz naplno zažiarili. Advent je v nás. Projekcia do jasličiek, Ježiška, Márie, Jozefa, to je boží zosilňovač, aby sme my slepí videli nádej. Zažnime malé svetielka, nech nádej svieti. Nech sa zbiehajú strúčiky podzemných vôd, kým zo skaly vyrazí rieka.

Požehnané Vianoce 2017 prajú

Križanovci

Shares