Prečo otvorené kresťanstvo 21. storočia?

Rastislav Kočan27. 12. 2014

Naše spoločenstvo sa hlási k otvorenému kresťanstvu 21. storočia. Čo to znamená?
Shares

Prečo kresťanstvo?

Pekný život je možné prežiť rôznymi spôsobmi. My sme ale presvedčení, že neexistuje nič inšpiratívnejšie a pravdivejšie ako Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi. Žiť podľa príkladu, ktorý nám zanechal Ježiš nám pomáha prežiť plnohodnotný život plný pozitívnych vzťahov a lásky k ostatným. Ježišov život nás inšpiruje k väčšej ľudskosti.

Hlásime sa ku kresťanstvu ako takému, k jeho slávnym aj menej slávnym obdobiam. Sme si vedomí, že Ježišovo meno bolo a stále je kompromitované a zneužívané pre mnohé mocenské a egoistické ciele. To však neumenšuje jeho atraktivitu a aktuálnosť. Naše spoločenstvo chce žiť kresťanstvo autentické a pravdivé.

 

Prečo  21.storočia?

Žijeme na akomsi tektonickom zlome epoch. Mení sa viac ako len životný štýl ľudí. Svetu rozumieme o niečo viac ako predchádzajúce generácie a rozumieme mu o niečo inak. Mnohé z otázok, ktoré sa pýtali minulé generácie už teraz nie sú relevantné. A kladieme teraz otázky, ktoré predchádzajúce generácie nekládli. Ešte pre pár generácií dozadu platilo, že na ako-tak úspešné prežitie života bolo treba čo najlepšie napodobniť to ako svoj život žil otec a starý otec. Teraz na úspešný život treba hľadať nové cesty…

Vchádzame do obdobia, ktoré ešte nie je celkom definované. Vchádzame na cesty, ktoré nie sú vydláždené, dokonca ani nevieme, kade presne idú – len tušíme smer.

Vieme, že odpovede na nové otázky nenájdeme, keď sa budeme otáčať len do minulosti. Sme presvedčení, že na otázky dneška nájdeme odpovede najlepšie, keď sa budeme inšpirovať tým, čo bolo, čo prežívame teraz, spolu s tým ako sa nám javí  to, čo len bude…

Chceme žiť zodpovedné  kresťanstvo, ktoré bude odpovedať na výzvy dnešnej doby.

 

Prečo otvorené?

Otvorené je opakom uzavretého.

Kresťanstvo má otvorenosť  už v génoch. Ježiš bol otvorený voči tým, ktorí s ním nechodili.  Bol otvorený voči mýtnikovi, za príklad nám dával Samaritána. Apoštol Pavol zanietene ohlasoval Ježišovo posolstvo nežidovským obyvateľom Rímskej ríše. Celý Nový Zákon bol napísaný v gréčtine. V prvých storočiach si kresťanstvo požičalo na vyjadrenie toho čo verí ako myšlienkový rámec grécku platónsku filozofiu. Podľa vzoru rímskej štátnej správy si cirkev zriadila aj svoju vnútornú štruktúru. Neskôr sa kresťanská teológia inšpirovala aristotelovskou filozofiou. V ďalšom období pružnejšie alebo menej pružne reagovalo na ďalšie myšlienkové prúdy, vedecké objavy a technický pokrok.

Sme presvedčení, že ak má byť Ježišovo posolstvo relevantné pre súčasné generácie nesmie sa uzavrieť  len v tom čo bolo. Musíme byť otvorení novým podnetom, novým objavom a novým myšlienkam. Nesmieme sa báť aplikovať Ježišove myšlienky na súčasnú dobu a na súčasné myslenie. Sme si vedomí, že niektoré formálne sekundárne znaky prejavov viery sa môžu zmeniť, ale len preto, aby jadro, na ktorom skutočne záleží zostalo rovnaké.

 

O čo sa snaží ok21?

Naše spoločenstvo chce patriť k tým, čo sa aktívne podieľajú na tvorbe podoby kresťanstva pre nové generácie. Vieme, že podobne zmýšľajú mnohé skupiny kresťanov v rôznych krajinách.

Chceme byť jedným z kryštalizačných jadier nových myšlienok na Slovensku. Chceme sa vydať do nových oblastí tak, aby sme Ježišovo posolstvo žili a odovzdávali čo najautentickejšie.

Tušíme, že smerujeme do oblastí, ktoré ešte neboli nakreslené. Ale to je výzva, pred ktorou v histórii kresťanstva už stáli mnohí. Chceme prijať túto výzvu.

 

Shares