Pseudovedecká podpora dogiem je životunebezpečná

Peter Križan27. 11. 2022

Neomylnosť učiteľského úradu cirkvi je hlavný problém cirkevnej hodnovernosti

Shares

Nedeľná nekázeň denníka Nodkaz na podcast.

Jedna z legiend o Mikulášovi opisuje, ako obdaroval tri chudobné dievčatá zlatom. Mali veno, mohli sa vydať a viesť cnostný život. Kým sa Mikuláš prepracoval do čižmičiek našich detí, zjavil sa v Ľutine chudobnej vdove. Podľa miestnej legendy však nevytrhol tri hladné deti z biedy, ale ich matke škaredo vynadal, že namiesto kostola zbiera hríby na obed. Zdráhala sa sprostredkovať Mikulášove požiadavky, podľa ktorých mali na mieste zjavenia postaviť kríž a neskôr aj kaplnku. Tak ju nechal onemieť a v dedine jej hovorili bláznivá Zuza. Jej prostredníctvom ďalej posielal odkazy, aj ikonu, ktorá vedela sama od seba zmiznúť z trezora.

Napokon Mikuláš prelomil nedôveru farára, farskej rady aj richtára. Keď sa chlapi konečne uzvolili stavať, Zuzane sa rozviazal jazyk a psychiater z Košíc ju uznal za svojprávnu. Neviem, či dal niekto jej deťom najesť, ani čo s ňou bolo ďalej, na cintoríne má náhrobok bez dátumu narodenia a úmrtia.

Nad Zuzaniným príbehom vystavali mariánsky pútny veľkopark s množstvom duchovných atrakcií, vrátane odpustkov a nepreberných možností ako sa k nim dopracovať. Cirkevný úrad uznal zjavenia za pravé. Preskúmal aj následné zázraky a zistil, že nie sú v nesúlade s cirkevným učením. Pápež krátko po tom, čo vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie (1854), obdaril pútne miesto nevšednými právomocami. Opakovalo sa to o 100 rokov po vyhlásení zatiaľ poslednej mariánskej dogmy o nanebovzatí Panny Márie (1950), potom po povýšení kostola na baziliku a napokon po ustanovení duchovného puta s rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore.

Veľkopark má baziliku, kostolnú vežu s rozhľadňou, päť kaplniek, tri vychádzkové trasy s meditatívnymi zastaveniami, skanzen 40 miniatúr drevených kostolov aj konferenčné priestory. A parkovisko pre autobusy. A desaťtisíce pútničiek ročne.

V etike máme princíp vysvetliteľnosti. To, čo tvrdíme, činíme alebo vytvoríme, má byť pravdivé, objasnené a zrozumiteľné. Ak cirkevný úrad predkladá k vereniu príbehy a javy práve preto, že sú nevysvetliteľné, tak je to neetické a manipulatívne. Stavia na nezmyselných tvrdeniach, ktoré sú podľa utajených kritérií pravé a nie sú v nesúlade s jej učením.

Švajčiarsky teológ Hans Küng prišiel o úradnú licenciu učiť katolícku teológiu. V knihe Wahrhaftigkeit (1968) sa vyjadril, že neomylnosť učiteľského úradu cirkvi je hlavný problém cirkevnej hodnovernosti. Wahrhaftigkeit znamená hodnovernosť, ak je potrebné vyzdvihnúť súlad postojov a činov vnútorne konzistentnej osobnosti vierohodného človeka, ktorý celý žije v pravde. Znamená aj opravdivosť, ak je potrebné porovnať pravdivosť a pravdu s klamstvom, nepravdou a pokrytectvom.

Mária bola počatá tak, aby na ňu rodičia nemohli preniesť dedičný hriech. Preto bezbolestne porodila a nemohla telesne zomrieť, lebo aj pôrodné bolesti aj telesná smrť sú dôsledkom dedičného hriechu. Cirkevní apologeti dnes zneužívajú novšie informácie a na podporu dogiem uvádzajú pseudovedecké argumenty. Napríklad, že medzi elementárnymi časticami v atóme sú obrovské priestory, od protónu ku elektrónu je ďalej ako zo Zeme na Mesiac. Ježiš sa mohol zázračne narodiť tak, že prekĺzol práve cez tieto voľné miesta a preto neporušil matkinu panenskú blanu. Podobne ako keď svetlo prechádza oknami katedrály a nerozbije sklo. Alebo, že kmeňové bunky plodu sa dostávajú do krvného obehu matky. Ak teda dieťa odovzdáva matke kúsok seba samého, potom Mária mala vo svojom tele čiastočky bohoľudského syna. Jej vylepšené telo preto nemohlo zomrieť a ako prach sa vrátiť sa do zeme. Mária musela nanebovzatím nasledovať syna do neba.

Ľahšie by sa žilo, keby to všetko bol len neškodný nezmysel, mystifikácia a pokrytectvo! Ako že omša zo soboty večer platí ako nedeľná a v pôste ryba nie je mäso. Ale pseudovedecká podpora dogiem je životunebezpečná. Je to zneužitie a dekompozícia vedy, šarlatánstvo a úskok. Stŕpnuté obecenstvo je predpripravené odmietnuť očkovanie kvôli antivaxerskej propagande. Nechá zomierať na ukrajinský hladomor, lebo odmietne genetiku. Nepomôže týraným obetiam domáceho násilia, lebo vidí prichádzať istanbulské zlo. Pripustí zastreliť mladíka, lebo je teplý.

Anton Srholec v jednej kázni ironizoval: máme dôkaz, že do neba sa dostane aj neživá hmota. Z cirkevného učenia vyplýva, že sú tam prinajmenšom šaty Panny Márie. Veď predsa by ju nemohli nanebovziať nahú! Prajem Vám pekný, príjemný, rodinný a priateľský advent. A povedzte si, že veselý, milý a láskavý Santa Klaus môže u vás platiť namiesto takého Mikuláša, aký sa zjavil chudobnej Zuzane z Ľutiny.

Shares